Musíte představení, která se hrají v klatovském divadle, vyhledávat, nebo se vám umělci hlásí sami?

Především musím mít přehled o tom, co která divadla  či agentury  mají na repertoáru, jaká představení studují , ale také musím zohledňovat zájem veřejnosti . V současné době se výběr odvíjí především od naší  finanční dostupnosti . Nechceme,  aby divadlo v Klatovech a na štacích v Sušici a v Horažďovicích, kde zajišťujeme divadelní činnost, bylo z finančních důvodů nedostupné veřejnosti – tzn. aby  se cena vstupenek nepohybovala v průměru  kolem 400 korun. Při výběru titulů jednám s divadly, snažím se i o zajištění představení  „ve šňůrách", čímž ušetříme na dopravě, která je stále dražší.

Mnohdy výběr představení závisí  i na našich nepostačujících technických podmínkách pro uskutečnění představení  (nedostatečně široké jeviště pro postavení scény, chybí točna apod.).  Dramaturgie je tedy ovlivněna celou řadou faktorů  a řadou jednání.

Je stále zájem o návštěvu divadla, nebo se počet návštěvníků zmenšuje?

Ano, zatím jsme nepocítili o divadelní představení  nezájem veřejnosti. Herci velice kvitují, že v klatovském divadle nemusí hrát před poloprázdným hledištěm, a rádi se sem vracejí.  Některá představení jsou dokonce vyprodána během jednoho dne. Samozřejmě, že jsou i představení, kdy si mohou návštěvníci zakoupit vstupenky  před představením, ale jsou k dispozici jen zadní řady.

Stejně tak neklesá ani počet předplatitelů. V současné době, kdy ještě sezona nezačala, je počet předplatitelů na úrovni minulé sezony.

Dočká se klatovské divadlo někdy rekonstrukce?

Já pevně věřím, že ano. V současné době je to však otázka financí. Při rekonstrukci divadla bude zapotřebí  udělat nové vedení elektřiny po celém divadle, nové odpady, výměnu sedadel a podobně.

Snažíme se každým rokem alespoň zkvalitnit  vybavení divadla stále vyvíjející se zvukovou a osvětlovací technikou. Abychom zpřístupnili návštěvu divadla  našim postiženým spoluobčanům, jsme za přispění MěÚ Klatovy vybudovali  pojízdnou plošinu pro vozíčkáře. Vloni jsme po celém divadle instalovali indukční smyčku pro nedoslýchavé .

Kolik lidí divadlo zaměstnává a kolik mělo zaměstnanců, když jste do divadla přišla?

V současné době stálá divadelní scéna zaměstnává deset osob, z toho čtyři jsou na zkrácený úvazek – přepočtený stav pracovníků je 9,1. Služby uvaděček, šatnářek, hasičů jak v klatovském divadle, tak na štacích řešíme dohodami.

V roce 1978 jsme měli  15 stálých zaměstnanců. Výše uvedené služby byly rovněž řešeny dohodami o pracovní činnosti.

Jak dlouho jste už ředitelkou divadla a baví vás stále tato práce?

Přiznám se, že jsem v mládí měla dva koníčky, sport a divadlo. Dostalo se mi toho štěstí, že jeden z koníčků se mi stal zaměstnáním. Do Stálé divadelní scény v Klatovech jsem nastoupila 1. 2. 1978 jako ekonomka. Od roku 1981 jsem dva roky zastupovala ředitele, který odešel  do důchodu. Teprve po dvou letech jsem byla  v 1983 jmenována ředitelkou (SDS), a to tehdejším  zřizovatelem   okresním národním výborem.  Po zrušení  ONV naše organizace přešla pod ministerstvo kultury a  6. 1. 2003 jsem byla  jmenována do funkce ředitelky SDS  ministrem Pavlem Dostálem. Po přechodu  naší organizace pod  Krajský úřad Plzeňského kraje jsem byla již potřetí jmenovaná do funkce ředitelky hejtmanem KÚPK  Plzeň k 1. 1. 2006.
Takže v divadle pracuji již 34 let, z toho jako ředitelka 29 let. Divadlo miluji, z čehož vyplývá, že práce v divadle mne baví.

Které setkání (s hercem, zpěvákem) bylo pro vás nejcennější, byl tu někdy někdo, koho si nesmírně vážíte pro jeho talent a nadání?

Hereckých osobností, kterých si vážím nejen pro jejich talent a nadání, je opravdu mnoho. Z osobních setkání  mohu posoudit  i jejich jednání v zákulisí – tedy jako člověka.  Člověkem  s velkým  Č a hereckou osobností  pro mne byli a jsou například Vlastimil Brodský, Jiřina Jirásková, Radovan Lukavský, Simona Stašová, Miroslav Horníček, Zdeněk Svěrák, Miloslav Šimek, Jitka Molavcová, Alfréd Strejček, Věra Martinová, Karel Gott a Marie Rottrová. S mnohými se postupně z pracovních vztahů vyvinulo i osobní přátelství. Je opravdu těžké říci, s kterým hercem je pro mne setkání  nejcennější.