Co vás vedlo k založení spolku? Kolik máte členů?

K založení spolku nás dovedly v podstatě praktické důvody. Snadněji se jedná s úřady nebo třeba pro různé žádosti o dotace je nutné mít nějaký statut. Ale jinak jde o volné společenství lidí, kteří se zajímají o Prácheň, její historii, současné možnosti i její budoucnost, fungujeme už rok. A podobně je to s počtem členů. Momentálně má spolek 18 členů. Na nejrůznějších brigádách a akcích se ale podílí lidí mnohem více. To se ukázalo třeba na Vánoce, kdy jsme jako poděkování všem, kdo pomáhali při naší práci, ozdobili na Práchni stromek cedulkami se jmény všech, kdo se nějak zapojili. Ozdobiček bylo nakonec přes 100.

Co je cílem spolku?

Co je cílem spolku Prácheň žije! je vlastně obsažené v jeho názvu - chceme oživit Prácheň. Snažíme se přivést život přímo na zbytky hradu. Například různými brigádami, při kterých jsme prostor vyčistili od odpadků, náletových dřevin, což pomohlo k zviditelnění zdí i rozvoji bylinného patra, kvůli kterému je tu vyhlášena přírodní rezervace. Na léto připravujeme komentované prohlídky zříceniny, kostelíka sv. Klimenta i přilehlého hřbitova, kde je pohřbeno mnoho významných osobností našeho regionu, nebo také exkurzi, vedenou botanikem.

Oživení Práchně ale vnímáme i v přeneseném smyslu slova, tedy jako oživení zájmu o tuto historicky i jinak významnou lokalitu a „vyčištění“ různých nepravd a legend v povědomí lidí. Vznikaly třeba i z dobré vůle udělat toto místo lákavější pro turisty, ale nezakládají se na doložených informacích. Je to velké téma i pro místní odborníky, a proto je naším záměrem spolu s nimi předávat nejnovější fakta široké veřejnosti. Připravujeme také webovou stránku Prácheň žije!, kde bude část prostoru věnována i této problematice. Již půl roku spravujeme facebookovou stránku, kde informujeme o veškeré naší činnosti, ale také zveřejňujeme různé zajímavosti, pozvánky na akce, zvyky, které se váží k různým ročním obdobím, vyzýváme veřejnost ke sdílení jejich vzpomínek, které se vztahují k Práchni a podobně. V těchto dnech jsme začali pracovat i na Instagramu, od kterého si slibujeme oslovení i trochu mladší věkové skupiny, a zaregistrovali jsme si doménu www.prachenzije.cz.

Festival tanečního mládí v Klatovech.
Festival tanečního mládí měl premiéru v Klatovech, vystoupení nadchla

Dalo by se ale říct, že hlavním cílem našeho spolku vlastně bylo a je oživení komunity lidí okolo Práchně, její propojení a podpora jejich spolupráce. Do aktivit okolo Práchně se zapojují lidé nejrůznějšího věku, pestrých zájmů a povolání. A my se je nesnažíme nějak řídit, spíše jen jednotlivé aktivity koordinujeme, případně jednáme s úřady a zjišťujeme, nakolik jsou nápady těchto nadšenců realizovatelné a možnosti zdrojů.

Představte trochu Prácheň, co je tam nyní? Co byste tam chtěli udělat?

Rozhodně nehodláme jít cestou některých zahraničních projektů, kde se pokusili v zájmu větší turistické atraktivnosti podobné památky třeba dostavět do původního vzhledu. Na Práchni je nyní - jak já s oblibou říkám - hodně zřícená zřícenina. Poté, co jsme s pomocí mnoha brigádníků odstranili náletové, popadané a nemocné stromy, které ji hodně zakrývaly, se obrysy hradu krásně vylouply. Je tedy čitelný nejen třeba z dronu, ale i na místě samotném. Lidé jsou velmi překvapeni, o jak rozlehlý hrad vlastně šlo. Kostel sv. Klimenta je přístupný při mších, ale letos tu chystáme i Noc kostelů (7. června) a v létě komentované prohlídky. No a v neposlední řadě je tu kus krásné přírody, vedou tudy naučné stezky, místo je cílem pátrací hry, kterou náš spolek připravil. Trasa vede z horažďovického náměstí až do nejzazšího severního cípu zříceniny, kde se nachází poustevna. V té budeme během dubna „ubytovávat“ dřevěného poustevníka, který asi mnohé návštěvníky zaujme svou tajuplností. Místo má silný genius loci a my věříme, že kromě místních, kteří k němu mají silný vztah, časem osloví i návštěvníky z větší dálky.

Na co se mohou lidé v nejbližší době těšit?

Měsíc duben bude akcemi přímo nabitý. V sobotu 13. dubna bude od 13 do 16 hodin probíhat akce „Ukliďme Česko - ukliďme Prácheň a kostel sv. Klimenta“. Sraz účastníků bude ve 13 hodin před kostelem na Práchni. Akce je otevřená široké veřejnosti. V neděli 21. dubna bude na Práchni tradiční pouť se mší svatou, což je akce obce Velké Hydčice.

Litevec Karolis P. u Okresního soudu v Domažlicích.
Dvojnásobný pokus vraždy u Folmavy. Soud poslal cizince do vazby

Náš spolek se bude poprvé výrazněji prezentovat při „Víkendu pro Prácheň". Ten bude zahrnovat několik akcí. První z nich bude oslava zakončení projektu pátrací hry Prácheň žije! V pátek 26. dubna od 18 hodin se sejdeme v KD Velké Hydčice na společenském večeru v rámci Dnů dobrovolnictví v Plzeňském kraji, kde studenti Střední školy Horažďovice budou mimo jiného prezentovat své práce, zaměřené na Prácheň. V sobotu 27. dubna bude možno od 14 hodin poprvé naostro vyzkoušet novou pátrací hru. Sraz bude na Mírovém náměstí u kostela, společně se půjde na Prácheň, kde bude hráče čekat malé občerstvení a od 16 hodin archeologická přednáška o výzkumech v kostele sv. Klimenta. Na neděli 28. dubna od 15 hodin připravujeme ve spolupráci s Městským muzeem Horažďovice diskusní setkání. Rádi bychom se s veřejností pobavili o zamýšlených akcích na Práchni a vyslechli si, co oni budou chtít, aby se na Práchni do budoucna dělo.