„Celý projekt je rozdělen do dvou ucelených, na sebe navazujících částí spočívajících v celkové výměně oken a vstupních dveří a zateplení obvodového pláště a stropu v nejvyšších podlažích. V současné době již proběhla výměna oken pavilonu družiny, jídelny s kuchyní, tělocvičny a spojovací chodby. Výměna oken v novém a starém pavilonu je právě realizována, přičemž zbývá vyměnit okna v posledních patrech. Zároveň byla započata realizace zateplení celkového obvodového pláště školy,“ říká Jitka Vokatá z odboru investičního rozvoje města Městského úřadu Horažďovice.

Tento projekt byl zahájen za podpory finančních prostředků z Evropské unie ve výši 14,6 milionu korun a je jedním z prvních realizovaných projektů v celkovém záměru snížení energetické náročnosti školských zařízení v Horažďovicích.

„Dalšími projekty, které město Horažďovice bude realizovat v rámci tohoto záměru, jsou zlepšení tepelně technologických vlastností budov ZŠ Blatenská, snížení energetické náročnosti Mateřské školy v ulici Jiřího z Poděbrad a Mateřské školy v Loretské ulici. Prostředky Evropské unie podpoří v průběhu dalších měsíců tyto projekty celkovou částkou přesahující 35,5 milionu korun. Město Horažďovice se realizací těchto projektů úspěšně snaží nejen o zapojení se do celosvětového trendu snižování využívání přírodních energetických zdrojů, ale i o zkvalitnění prostředí pro budoucí generace,“ dodala Vokatá.