Kromě přestěhování se zlepší vybavení dialýzy, péče o pacienty i komfort pro personál. Navýší se i kapacita pracoviště. Nemocnice má již připravenou projektovou dokumentaci a požádala o stavební povolení.

Dialyzační jednotka je stále v jedné z původních budov v horní části areálu nemocnice. Prostory a zázemí už ale neodpovídají potřebám oddělení. Navíc jsou v budově, kterou nemocnice přislíbila po dokončení monobloku postupně opustit. Nová dialyzační jednotka bude na místě téměř nevyužívané technické budovy v těsném sousedství monobloku. „Jde o objekt, kde je nevyužívaná spalovna odpadu a málo využívané garáže. Tato budova se částečně odstraní a přístavbou vnikne nový dvoupodlažní pavilon. Ve spodním podlaží bude technické zázemí, například úpravna vody, kotelna nebo zázemí pro personál, a v patře zdravotnické prostory, hlavně dialyzační pracoviště a nefrologická ambulance,“ popsal ředitel nemocnice Jiří Zeithaml s tím, že objekt bude propojen s monoblokem.

Nehoda u Mlázov.
Řídil pod vlivem drog a bez řidičáku, skončil na louce, kde narazil do sloupků

Právě přímé spojení s hlavní nemocniční budovou bude největším přínosem, jak potvrdil primář interního oddělení a nefrolog Jan Vachek. „Dialyzovaní pacienti jsou z velké části starší lidé s přidruženými zdravotními komplikacemi, kteří příležitostně potřebují akutní péči lékaře, někdy i specialisty. Ti budou nově v těsné blízkosti. A to 24 hodin denně,“ sdělil primář s tím, že dialyzační jednotka je kvůli velkému vytížení v provozu i v noci.

Moderní zázemí

Jednotka se dočká i moderního zázemí, mimo jiné zákrokového sálku, zázemí pro břišní dialýzu nebo pro kanilaci, tedy sálku pro zavádění žilních či břišních katetrů. Vznikne také nové pracoviště pro přípravu a rozvod dialyzačních roztoků. „Dosud připravují roztoky sestry vesměs manuálně a dávkují a převážejí je k pacientům ve zdravotnických kanystrech. Nové pracoviště bude částečně automatizované a roztoky budou rozváděny síťově až přímo k dialyzačním lůžkům. Sestrám to ušetří práci a bude snazší dodržovat přísná hygienická pravidla při manipulaci s roztoky,“ poznamenal Vachek.

Sázení stromů ve Střeziměři.
Ve Střezimeři vysázeli dvacet stromů v rámci projektu Sázíme budoucnost

Pacienti ocení kromě nových prostor i lepší možnost parkování, jelikož dialyzační jednotka bude mít vlastní parkoviště.

Současná dialyzační jednotka má k dispozici 17 lůžek - křesel, pacienti se na nich obmění až třikrát za den. Je v provozu šest dnů v týdnu. I v neděli je ale vše připravené pro akutní stavy. Pracoviště navštěvuje zpravidla 70 až 80 pacientů s vážným onemocněním ledvin. Těchto pacientů ovšem přibývá a nejbližší další dialyzační pracoviště v kraji jsou v Plzni. V Klatovech proto přibydou i tři nová lůžka.