„Výstava se líbí, lidé se chodí dívat, výrobky se i prodávají, výstava je totiž prodejní. Zájem je zatím hlavně o pletené košíčky, vzhledem k blížícím se Velikonocím, a o koberce,“ řekla Deníku vedoucí knihovny Eva Semelová.

Denní stacionář Klatovy v Plánické ulici má v současné době dvaadvacet uživatelů, z toho jedenáct tam přímo bydlí. „Denní stacionář v Klatovech není příliš známý, potřebujeme tedy rozšířit povědomí o jeho fungování. O tom, co děláme, jaké máme uživatele, co všechno jsou schopni udělat, jak jsou šikovní. Začali jsme výstavou v Janovicích, další výstava by měla být v březnu v pobočce Obchodní banky na klatovském náměstí Míru,“ vysvětlila instruktorka sociálních služeb z klatovského stacionáře Eva Brůhová. Vystavované výrobky lze zakoupit i přímo ve stacionáři v Klatovech. „Výrobky lze i objednat, nabízíme například keramiku, koberce, výrobky z proutí,“ dodala Brůhová.

Denní stacionář Klatovy, jehož uživateli jsou lidé s mentálním nebo zdravotním postiženým, v současnosti sídlí v nově zrekonstruované budově bývalého dominikánského kláštera v Plánické ulici, kam se přestěhoval v roce 2008 z Koldinovy ulice. Cílem činností stacionáře je pomoci uživatelům získávat a upevňovat dovednosti potřebné pro každodenní život, nabízet aktivity pro zapojení se do společnosti a zprostředkování kontaktu s lidmi.