Až založením společnosti s ručením omezeným Zdravotnické služby Šumava se podařilo v Hartmanicích a Kašperských Horách vyřešit problém s chybějící pediatričkou. Náhradu za dětskou lékařku Márii Patákovou, která po 15letém působení odešla koncem loňského roku, hledali v šumavských městech více než půl roku.


„Nebyla jiná možnost,“ vysvětluje Jana Bauchová z Městského úřadu v Hartmanicích důvody, proč obě města přistoupila k netradičnímu kroku. Tím, že Hartmaničtí spolu s Kašperskohorskými založili s.r.o., na jejímž základě budou provozovat ordinaci a platit lékaře a zdravotní sestru, jsou v republice zřejmě unikátem. „Krajský úřad v Plzni vypsal dvě kola výběrového řízení na dětského lékaře, ale nikdo se nepřihlásil,“ dodala Bauchová. Rodiče dětí si navíc začali stěžovat, že musí s malými pacienty dojíždět do Sušice, což bylo v případě rodin bez vlastních vozidel a spoléhajících se na autobusovou dopravu často komplikované.


Založení s.r.o. musela nejprve odsouhlasit zastupitelstva obou měst. Poté byla společnost založena s počátečním vkladem 200 tisíc korun. Z této částky se bude financovat provoz ordinací v obou šumavských městech, ale i platy dětského lékaře a zdravotní sestry. Na místo dětské lékařky nastoupí od pondělí Jana Bojanovská ze Sušice, která bude střídavě ordinovat v Kašperských Horách a Hartmanicích.


„Předpokládali jsme, že problém s chybějícím lékařem pro děti a dorost vyřeší instituce, kterým to přísluší. Jediným východiskem nakonec bylo, že jsme se s Hartmanicemi sami domluvili,“ říká starostka Kašperských Hor Alena Balounová. Schválení založení s.r.o. proběhlo v Kašperských Horách bez problémů. „Všichni pochopili, že je to služba potřebná pro občany, a to i přesto, že je málo pravděpodobné, že půjde o ziskovou záležitost,“ dodala starostka Kašperských Hor.


Všichni rodiče malých pacientů nyní musí přijít za lékařkou a nechat své děti nově zaregistrovat.


Jak hodnotíte krok měst Hartmanice a Kašperské Hory k zajištění lékařské péče pro děti a dorost? Napište do diskuze.