Na osmi místech zahrady čekali skřítkové, například Světáček, Přírodníček, Sváteček nebo Človíček. U každého skřítka musely splnit děti spolu s rodiči jeden úkol a tím získaly barevný fáborek, který si upevnily na kroužek, který dostaly při příchodu do zahrady. Fáborků muselo být všech osm, aby děti dostaly zaslouženou odměnu.

Akci zahájila ředitelka školky Vladislava Chalušová a také vysvětlila přítomným, jak bude vše probíhat. Dostavil se i starosta obce Jan Vavřička. Popřál všem příjemné odpoledne, aby si užili pohodu, především děti. Maminky přinesly napečené zákusky sladké i slané. Každý mohl dostat kávu, nebo čaj. Co nejvíce chutnalo dětem? Vařené brambory vlastnoručně oloupané. Nakonec po náročném výkonu všichni obsadili místa kolem ohně a opékali špekáčky.

Paní učitelky ze školky se spolu s dětmi také připojily k oslavám 100. výročí naší republiky. Zasadily společně lípu před školkou u silnice.

Božena Behenská