Policie tak jako každý rok první školní den hlídkovala u škol a mluvčí rozdávali dětem reflexní pásky a další dárky. Bohužel policie také viděla, chování některých rodičů i dětí, které může být velmi nebezpečné.

"Policisté na Klatovsku se zapojili do preventivním projektu „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Počátkem školního roku policisté provádějí na rizikových místech a zejména u základních škol zvýšený silniční dohled. Dne 1. září byli policisté na různých křižovatkách, na komunikacích v blízkosti škol, kde dohlíželi na bezpečné přecházení dětí," uvedla klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Jedním ze zjištění při akci, které může mít vážné následky bylo, že někteří rodiče převáží děti ve vozidlech, mnohdy z důvodu svého časového zaneprázdnění až přímo ke vchodu školy. A bohužel některé děti vyskakují do vozovky, čili mnohdy přímo pod kola aut. "Při vystupování dítěte buďte opatrní, bezpečný je pohyb směrem na chodník. Nedoporučujeme dětem vystupování směrem do vozovky," poznamenala Ladmanová.

Doporučení policie pro rodiče na počátku školního roku:

Co může rodič udělat pro bezpečný pohyb dítěte v dopravním prostředí?

- V žádném případě nespoléhejte na školy či jiná vzdělávací zařízení, že dokáží naučit dítě bezpečně se pohybovat v dopravním prostředí. Děti se mohou naučit pouze základy správného chování, ostatní záleží na rodičích.

- Vývoj chápání okolního prostředí dítětem se vyvíjí, proto jednotlivým věkovým kategoriím vysvětlujeme postupně, jak se chovat v silničním provozu.

- Dospělé osoby musí upozorňovat dítě na nebezpečí vyplývající z chování jednotlivých účastníků provozu na pozemních komunikacích. Základem je naučit děti chování v dopravě a chránit svůj vlastní život a zdraví.

- Nejdříve děti učíme samostatnosti, zpravidla při pohybu po městě nebo v obci: Najděte bezpečnou cestu pro dítě do a ze školy. Trasu s dítětem několikrát projděte a upozorněte jej na případná nebezpečí. Učte své dítě, aby slepě nenásledovalo při přecházení vozovky ostatní děti. Vysvětlujte na procházkách, při jízdě vozidlem i dopravní značky - pojmy a význam. Při převážení dítěte v automobilu používejte schválený dětský zádržný systém. Za jízdy musí být dítě řádně zajištěno.