Ve školním roce 2014/15 navštěvovalo základní školu 49 žáků. Pět ročníků, které v Dolanech jsou, bylo rozděleno do třech tříd. Do školní družiny se přihlásilo 44 žáků. Od září 2014 byla navýšena kapacita školní družiny, a tak má nyní dvě oddělení. „Škola má opravenou budovu a je velice dobře vybavena. Při výuce používáme moderní didaktickou techniku, máme 15 žákovských počítačů, třídy mají interaktivní tabule, které jsou u žáků stále v oblibě. Každý rok se snažíme pro žáky připravit pestrý program, který v závěru školního roku vrcholil," uvedla ředitelka školy a školky Jaroslava Hodková.

Žáci mají za sebou řadu výletů a exkurzí. Žáci ze 4. a 5. ročníku se vypravili do Prahy, prvňáčci spolu s dětmi z mateřské školy navštívili Klenovou. Žáci 2. a 3. třídy se na chvíli stali potápěči, neboť sestoupili do podvodní kabiny v Lomečku ve Starém Klíčově a zkoumali vodní svět.

Dále pro ně bylo připraveno čtyřdenní putování středověkem. Žáci plnili rytířské úkoly a soutěže, dobyli hrad Rabí a poté byli pasováni na rytíře. Také slavili s tatínky jejich svátek a vyzvali je ke sportovnímu klání. Poslední den školního roku patřil Dolanskému atletickému trojboji.

Po dobu celého školního roku mohou žáci navštěvovat řadu kroužků – taneční, sportovní, počítače, všeuměl, dramatický, anglický, hudební a karate. V karate mají žáci výborné výsledky, neboť v posledních závodech na Pražském poháru dva z nich obsadili 1. místo a získali zlaté medaile. Dále se mladí karatisté účastnili mistrovství republiky a i tam dosáhli na cenné kovy. „Dále za velký úspěch považujeme 1. místo v matematické olympiádě a velkou radost nám také udělalo přijetí jedné žákyně na víceleté gymnázium do Klatov. Druhé místo obsadila naše zdravotní hlídka v okresní soutěži Mladý zdravotník. V konkurenci velkých škol je to pro nás krásné umístění. Dále naši žáci bojovali v turnaji ve vybíjené a v atletickém trojboji v Klatovech," řekla ředitelka.

Součástí organizace je také mateřská škola, která má kapacitu 35 dětí. Ty jsou rozdělené do dvou tříd. „I zde je pro děti připravována celá řada akcí. Během školního roku starší děti navštívily několikrát seniory v Klatovech a připravily pro ně zábavné odpoledne. Vydaly se i do plaveckého bazénu. Předškoláci si již ve škole vyzkoušeli, jaké je učení a na oplátku pozvali prvňáčky na soutěžení do školky. Poté je čekalo rozloučení se školkou a pasování na školáky. „Paní učitelky nezapomínají ani na nejmenší, kteří jsou také do náročného programu zapojeni. Školka často spolupracuje s rodiči, mimo jiné děti předvedly vystoupení pro maminky a babičky," sdělila Hodková.

Více o Dolanech si můžete přečíst ve čtvrtečním Klatovském deníku, kde je jim věnována celá strana.