„V letošním školním roce integrujeme v mateřských školách jedenáct handicapovaných dětí a všechny mají asistenta pedagoga. Spolupracujeme s rodiči, se speciálními pedagogy a podle potřeb se nakupují i speciální pomůcky. V letošním roce to byla z těch větších položek polohovací židle se stolečkem na MŠ Národních Mučedníků a bezdotykový tablet na MŠ Studentská. Mnohé děti žádné pomůcky nepotřebují, jde spíše o speciální, individuální péči a rozvoj těchto dětí, podle typu handicapu," sdělila ředitelka klatovských mateřských škol Jitka Luňáková.

Tu doplnila vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy Alena Kunešová: „V současné době je bezbariérový přístup pro tyto děti v MŠ Národních mučedníků, MŠ Podhůrecká a MŠ Studentská. Kompenzační učební pomůcky a finanční prostředky se čerpají průběžně dle potřeb ze státních peněz. Dále bude mateřská škola reagovat dle potřeb, které nastanou."

V Horažďovicích v Mateřské škole Na Paloučku mají jednoho chlapečka, který je po lehké mozkové obrně, má omezenou hybnost a má lehké mentální postižení. „Navštěvuje naši školku od třech let. Má asistentku pedagoga, která mu pomáhá. Naše školka má hodně velké prostory, co se týká tříd, takže není problém s tímto chlapcem pracovat individuálně a rozvíjet jeho motoriku. Jinak pro něj máme různé relaxační a fyzioterapeutické pomůcky, se kterými hodně pracuje. Ostatní děti ho berou úplně běžně, nesetkali jsme se se žádnými problémy," řekla Deníku ředitelka Mateřské školy Horažďovice Na Paloučku Marie Sládková.

Také v mateřských školách v Sušici se handicapovaní předškoláci běžně zapojují. „Máme tři děti, které musejí mít asistenta. Přímo bezbariérový přístup u žádné školky ale nemáme," uvedla pracovnice odboru školství Městského úřadu v Sušici Daniela Šedinová.

Některé školky se potýkají s malými prostory. „Integrované děti by potřebovaly menší kolektiv, ale toho nemůžeme docílit, protože je velký nápor na školku. Potřebují klid, pomalejší tempo a aby se jim někdo více věnoval. Děti jsou tvárné. Když se jim vše vysvětlí, tak je pak berou normálně," uvedla ředitelka Mateřské školy Sušice, Tylova ulice Miroslava Oudesová.

Rodiče proti umisťování handicapovaných dětí do mateřských škol mezi zdravé kamarády nejsou. „Myslím si, že není důvod, proč by neměly být zdravé i postižené děti spojené. Alespoň se naučí s nimi vycházet a nebudou na ně koukat vyjeveně jako to některé dělají. Je dobře, že se učí si s nimi hrát a brát je jako sobě rovné," myslí si Kateřina Hrubá z Klatov.