Již ve čtvrtek se rozdává na většině škol vysvědčení. Stále platí, že je tento den spojen s útěky a někdy i sebevražednými pokusy dětí, které se bojí tvrdých trestů?

Ano. Vysvědčení se špatnými známkami s sebou přináší strach dětí z rodičovských výhrůžek a trestů. Často bývá jednou z příčin útěků z domova nebo v některých případech i sebevražedných pokusů dětí. Někteří přísní rodiče pohrozí dětem, že nesmí se špatnými známkami chodit domů. Stává se, že dítě nedokáže vyhodnotit pravdivost tohoto prohlášení a potom raději domů nejde. Někdy přísný rodič používá tělesné či jiné tresty a dítě má strach z toho, že bude za známky fyzicky potrestáno nebo slovně ponižováno.

Pro dítě není motivující fyzické trestání od rodičů. Další školní rok bude za dva měsíce a známky již nemůže napravit ani změnit. Rodiče mají vysvětlit dítěti, že s jeho výsledky nejsou potěšeni a mohou v příštím školním roce pomoci zvládnout učivo lépe. Rodiče, nezapomeňte svůj slib následně splnit. A také motivujte kladně své dítě. Motivací pro další úspěch je i pochvala, podporujte jeho sebevědomí a pomáhejte dítěti při řešení jeho problémů.