„V rámci plánovaných oprav a rekonstrukcí probíhají tři velké akce. Především je to rekonstrukce centrální části zahrady Mateřské školy Máchova ulice, která je spolufinancovaná z dotace Státního fondu životního prostředí,“ uvedla ředitelka klatovských mateřských škol Jitka Luňáková.

V rámci obnovy zahrady budou vybudovány dvě velké pískové plochy s dřevěným molem a třídírnou materiálů. Na jeden z kopců bude instalována terénní skluzavka, na jiné kuláče ve svahu, balanční stezka a nory v terénu. Soustava korýtek s nádrží a vodní šnek bude dětem sloužit v letních měsících pro hru s vodou. Součástí projektu jsou i sadové úpravy, výsadba keřů a stromů. Do výsadeb budou také zapojeny rodiče i děti, které navštěvují tuto mateřskou školu. Po ukončení prací na úpravě zahrady budou v celém areálu mateřské školy opraveny asfaltové povrchy.

Další velká oprava se koná v MŠ Národních mučedníků. „Je to již čtvrtá a poslední etapa výměny dřevěných oken, včetně krytů na radiátory. V rámci této opravy se vyměňují podlahové krytiny a probíhá výmalba místností,“ poznamenala ředitelka.

Třetí akce je v MŠ Studentská, kde jde o rozvody vody a kanalizace na pavilonu A. Součástí oprav je výměna obkladů, dlažby a zařizovacích předmětů ve dvou dětských WC, umývárnách, kuchyňkách a sociálním zázemí učitelek. „Doufáme, že se podaří opravy a rekonstrukce ukončit v plánovaných termínech, abychom začátek školního roku zahájili v klidu na všech 35 třídách Mateřské školy Klatovy,“ dodala na závěr Luňáková.