Rodiče s dětmi, které trpí vadami řeči, se musejí obrátit jinam, v sušické nemocnici je už nebudou léčit. Od června letošního roku přestala Nemocnice Sušice poskytovat logopedickou péči. Služba fungovala dvanáct let a její užitečnost potvrzovalo mnoho spokojených pacientů. Péči využívaly převážně děti v předškolním a mladším školním věku a právě u nich je podstatné podchytit veškeré rozvíjející se vady řeči.


Jedním z nich byl i Jakub Forejt, který na logopedii chodil přes čtyři roky, od školky. Zrušení služby v sušické nemocnici mu znemožnilo pokračovat, nejbližší logopedie je až v Klatovech. „Moc mu to pomáhalo, a tak jsme s ním chtěli pokračovat a začít nově chodit i s mladším synem. Bohužel nemůžeme, Klatovy jsou na pravidelné návštěvy při dnešních cenách benzínu moc daleko. Zrušení logopedie je pro Sušici a okolí dost velká ztráta,“ říká jeho otec Jiří Forejt z Dlouhé Vsi.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo vyhlášku, která upravuje seznam zdravotnických výkonů a tím zvyšuje nároky na logopedy. Začala platit letos v lednu a sušické logopedky, které v nemocnici působily jako externistky, přestaly splňovat podmínky poskytování péče, hrazené pojišťovnou. VZP následně přestala nemocnici proplácet veškeré náklady. Nemocnice ještě několik měsíců hradila péči ze svého rozpočtu, ale na konci května musela službu ukončit.


„Snažili jsme se s VZP domluvit na výjimce, ale nenašli jsme takovou variantu, která by byla právně v pořádku,“ popisuje snahy o zachování logopedie ředitel Nemocnice Sušice Jiří Šedivý. Pokud by se s VZP domluvili, pak by péče podle něj zůstala zachována. To se ale nepodařilo a od začátku června tak do Sušice dojíždí jen jednou týdně soukromá logopedka Jaroslava Svítilová z Klatov a věnuje se nejtěžším případům. To je podle jedné z logopedek, která musela činnost pod nemocnicí ukončit, Radky Hambergerové, velmi málo. Pacienti potřebují k efektivní léčbě soustavnou péči a ne pouze občasné konzultace. Většina pacientů s lehčími vadami ztratila péči úplně, pro mnoho z nich jsou Klatovy, stejně jako pro Jakuba, příliš daleko.


Aby sušické logopedky mohly vykonávat klinickou logopedii, hrazenou pojišťovnou, musely by si udělat atestaci a pak ještě několik let čekat na udělení licence. Nemocnice proto přišla s nápadem přesunu služby pod okolní školy formou specifických předmětů a různých kroužků. Ředitele myšlenka oslovila, jednání ale prozatím ztroskotala na financích. Jedním z úspěšných pokusů je předmět Řečová výchova ve Zvláštní škole Sušice, který učí právě Radka Hambergerová. VZP novou situaci s nemocnicí řešila, ale žádné schůdné řešení nenašla. „Ze zdravotního pojištění můžeme hradit pouze klinickou logopedii. Už podle staré vyhlášky se financování služby v Sušici zdůvodňovalo obtížně, nové směrnice to znemožnily úplně,“ říká Jan Pokštefl z VZP. Je podle něj velmi neobvyklé, aby byla podobná péče jako v Sušici hrazena pojišťovnou. Oceňuje zachycení základních vad řeči a soustavnou péči, které se v Sušici dětem dostávalo, přesto ji pojišťovna nemůže hradit ze zdravotního pojištění.


Náklady přitom nebyly vysoké. Většina logopedek měla malé úvazky a nemocnici tak péče vyšla za pět měsíců na 62 tisíc korun. Vyjádření ministerstva zdravotnictví se do uzávěrky vydání získat nepodařilo.


Jak vnímáte problém vy? Napište nám svůj názor do diskuze.

Tomáš Kutil