Děti se seznamovaly s lesem. Na klatovské Hůrce se konala akce Den lesa, kterou organizovala společnost Lesy města Klatov za podpory Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL).

„Akce je pořádána v rámci mezinárodního roku lesů, který byl vyhlášen Organizací spojených národů. Cílem této akce je zviditelnit lesnický sektor a zvýšit tak obecné povědomí o lese a jeho významu pro společnost. Akce je zaměřena na mateřské a základní školy, ale i na širokou veřejnost. Máme připravených šest stanovišť, na kterých jsou zaměstnanci lesů a podávají výklad k danému tématu, na které je stanoviště zaměřeno. Návštěvníci poznávají stromy, zvířata na obrázcích, uvidí, jak se sázejí stromky, máme zde i ukázky těžby dřeva s koněm i traktorem, prořezávání porostu a další zajímavosti. Pro děti jsou připraveny různé soutěže dovednostní i vědomostní,“ informoval ředitel Lesů města Klatov Rudolf Koldinský.

Tato akce je v Klatovech pořádána letos poprvé. „Pokud se osvědčí, tak bychom rádi v tradici těchto akcí pokračovali. Na Klatovsku žádné podobné akce nebyly, proto jsme se rozhodli, že trochu podpoříme povědomost o lesích. Děti se dozvědí, co je vlastně les, jaká zvěř a ptáci v něm žijí, jaké stromy rostou v lese, jak je dřevo důležité a podobně,“ dodal Koldinský.

Školky a školy tuto akci uvítaly. „Určitě je to pro děti velkým přínosem. Takových akcí by mělo být více. My jsme školka zaměřená na ekologii, takže bychom je rozhodně uvítali. Dětem se tady také moc líbí, kontakt s přírodou je pro ně důležitý,“ uvedla učitelka z MŠ Karafiát Petra Lukešová.
Dětem se akce líbila, hlavně doplňkové soutěže.

„Mě nejvíce bavila soutěž na dřevěných lyžích a jak jsem chodila poslepu a držela se přitom provazu. Dokázala jsem poznat i nějaké stromy a zvířata,“ řekla Adélka Denková z MŠ Karafiát v Klatovech. „Moc se mi tady líbí. Největší radost jsem měla z hračky jo – jo, které jsme dostali na začátku. Taky jsem si vyzkoušela cestu poslepu a ze stromů jsem poznala dub,“ sdělila Anetka Šestáková také z MŠ Karafiát v Klatovech.