O tom jsme si povídali s archivářem Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Janem Jirákem.

Platilo město

Město Klatovy se o sirotky staralo už od prvopočátku městské správy v novověku. Budeme-li sledovat vývoj v 19. a 20. století, který byl pro toto odvětví zásadní, tak prvotní péče o sirotky v Klatovech  byla vedena pod hlavičkou a péčí Kongregace školských sester Notre Dame. Už samotná kongregace vznikla za účelem vzdělávání a zřizování školy, ale i péče o sirotky. Jejich péče o sirotky nebyla financována z peněz kongregace, ale z peněz města. Sirotčinců v našem kraji měly sestry hned několik.  Nejstarší sirotčinec v Klatovech se nacházel ve Václavské ulici, kde dnes sídlí oblastní charita.
První a  základní podmínkou bylo, že do sirotčinců musí být přijaty jen děti s domovským právem v Klatovech. Podmínkou pro vstup  bylo ale  úplné osiření daného dítěte. Minimální věk pro přijetí do sirotčince byl šest let. Děti mladší se nepřijímaly.

Ceou reportáž si přečtete ve čtvrtečním vydání Klatovského deníku.