Město Klatovy se přihlásilo do výtvarné soutěže s názvem Památky očima mladých, kterou vyhlásilo město Kutná Hora jako doprovodný program Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2012 v Kutné Hoře.

„Rozhodli jsme se vyhlásit místní kolo soutěže Památky očima mladých u nás v Klatovech. Zájemci se mohou přihlásit do 15. ledna. Přihlášku v listinné podobě mohou zaslat na adresu Město Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy nebo zaslat e-mail na adresu jkodesova@mukt.cz. Termín podání výtvarných prací je do 30. dubna 2012,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy Alena Kunešová.

Soutěž se vyhlašuje ve třech kategoriích. Do první se mohou přihlásit děti, kterým je v době uzávěrky 6 až 10 let, v druhé je věkové rozmezí 11 až 14 let a ve třetí 15 až 18 let. „Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území města a žáci či studenti místních škol, kteří spadají do výše uvedených kategorií,“ sdělila Kunešová.

Práce budou vyhodnoceny komisí složenou ze zástupců města Klatov a přizvaných výtvarníků a expertů. Komise vybere tři nejlepší práce v každé kategorii. Z vybraných děl místního kola bude uspořádána výstava v dominikánském klášteře v Klatovech.

Vyhlášení vítězů místního kola se uskuteční 31. května 2012 a vyhlášení vítězů v rámci zahájení Dnů evropského dědictví v Kutné Hoře 8. září 2012. ⋌(dl)