Na základních školách v Plzeňském kraji se v současné době vzdělává přes dva tisíce dětí Vietnamců, Ukrajinců, Slováků či Bulharů. Stejně jako ostatní žáci od třetích tříd výše se v současné době kvůli špatné epidemiologické situaci učí distančně. Kvůli neznalosti jazyka je však jejich on-line výuka obtížnější než s českými dětmi.

Podle Lucie Sichingerové, která učí češtinu Ukrajince, Vietnamce, Číňany, Rumuny nebo třeba Slováky od roku 2016 na základní škole na Jiráskově náměstí v Plzni, se v první řadě musí využívat obrázky a poslech. „Nejlepší je to s videem, tedy učit pomocí youtube, podcastů, poslechových cvičení. Naštěstí je toho na internetu už hodně. Pro malé děti využívám i pohádky na youtube, o kterých pak mluvíme, cvičíme tvary slov, rozšiřujeme slovní zásobu a podobně,“ popsala učitelka s tím, že se staršími a pokročilými dětmi je nutné dbát na jednoduché zadání úkolů, třeba i s překladem, a nezapomínat pokaždé uvést příklad, aby děti věděly, co po nich učitelé chtějí. „ Starší děti rády pracují s videi youtuberů, s písničkami a videi určenými přímo pro výuku žáků cizinců, které jsou také lehce dostupné na internetu,“ řekla.

Sichingerová se musela zpočátku distanční výuku učit. „Je to náročnější, protože cizinci neznají dobře jazyk, ve kterém se vyučuje, někteří jsou úplně na začátku,“ uvedla.

PŘEKLÁDÁ ZADÁNÍ

V současné době se učitelka věnuje on-line vyučování češtiny zhruba tři až čtyři hodiny denně. Cizincům kromě češtiny pomáhá také, pokud to potřebují, s ostatními předměty. Překládá jim zadání úkolů a někdy pomáhá i s vypracováním. „S některými je špatná komunikace, a to i s rodiči, takže nastavit nějaký systém práce bylo složitější než s českými dětmi. V současné době už to funguje dobře, ale jsou jednotlivci, kteří ztratili motivaci. Někteří dokonce odjeli do svých mateřských zemí a pracují sporadicky,“ zhodnotila Sichingerová . Dodala, že nejhorší je, když žáci nejsou v podnětném rodinném prostředí. „To je ale problém u všech žáků. U cizinců je o to horší, protože kolem sebe slyší v domácím prostředí češtinu minimálně, či dokonce vůbec, a výuka se tím tak zpomalila nebo zastavila,“ uzavřela učitelka.

Podle dat krajského úřadu navštěvuje základní školy v Plzeňském kraji celkem 2 325 žáků cizí národnosti. „Nejvíce, tedy 627, jich pochází z Vietnamu, následují žáci z Ukrajiny, Slovenska či Bulharska,“ vyjmenovala vedoucí krajského odboru škol-ství Jaroslava Havlíčková.