Tato akce je součástí nejen letních programů pro veřejnost, ale také oslav 55. výročí Dětského domova v Kašperských Horách.

Během akce, která začíná ve 13 hodin, si děti i dospělí mohou ověřit svoji šikovnost a zdatnost na Stezce zručnosti. Referentky IS připravily pro všechny účastníky různé sportovní a pohybové aktivity s environmentální (týkající se životního prostředí – pozn. aut.) tematikou, jako je například chůze na chůdách či špalíkách, společné lyže, hry s názvem bobří ocásky a šoupaná.

Koho bude zajímat spíše tvořivá dílna, může si zde vyrobit ruční papír nebo si o〜zdobí plátěnou tašku ubrouskovou technikou či malováním textilními barvami.

„V další části programu si mohou návštěvníci vyzkoušet například zpracování ovčí vlny plstěním za mokra a za sucha pomocí plsticí jehly anebo si vyrobí z přírodních materiálů obrázky, které ozdobí ubrouskovou technikou. Děti bude jistě bavit malování dřevěných zvířátek,“ doplnila referentka IS Milada Janošíková. Cena programu, jehož předpokládaný konec bude v 18 hodin, je 20 Kč.