V obci Bezděkov a Koryta jsou místní připojeni na vodovod, kam přitéká voda z přehrady u Nýrska. Obyvatelé Poborovic a Struhadla mají vlastní studny. „Problémy s vodou v obou obcích jsou. Ve Struhadle je málo vody a v Poborovicích je voda .V Tětěticích zatím nedostatek neřešíme, je tady je obecní vodovod,“ řekla starostka obce Bezděkov Xenie Begerl.

Obec Hlavňovice má sedm veřejných vodovodů. „V obecních studních je zatím vody dostatek, ale hladiny jsou snížené oproti normálu. V některých částech obce vodovod není, lidé tam mají vlastní studny, ale o stavu vody v nich nevím,“ sdělil starosta obce Hlavňovice Josef Waldmann. podobně je na tom obec Čiháň. V obci vodovod není a lidé se zásobují z vlastního zdroje. Někde ji mají méně, ale stále se zde budují nové vrty. „Obec v minulosti chtěla vybudovat vodovod, ale občané s ním nesouhlasili.,“ prozradil starosta Čiháně Josef Srb.