V první části seriálu U vás na návštěvě jsme zavítali do Dešenic. Městys Dešenice leží přibližně dva kilometry jihovýchodně od Nýrska na okraji CHKO Šumava, na železniční trati Klatovy – Železná Ruda. Pod správu Dešenic spadají další okolní obce: Datelov, Divišovice, Děpoltice, Matějovice, Městiště, Milence, Oldřichovice a Žíznětice. O plánech do budoucna i o současnosti městyse jsme si povídali se starostou Janem Rejfkem.

Které investiční akce se povedlo dokončit a které jsou již připraveny?
Městys Dešenice pokročil dopředu tím, že začal realizovat některé dotační programy. Nedůležitější akcí byla první etapa odkanalizování za zhruba 25 milionů korun. My jsme stavbu převzali na konci listopadu s tím, že jsou tam drobné nedodělky, které budou odstraněny v etapě druhé. V druhé etapě, která by měla začít na jaře příštího roku, bude provedeno odkanalizování obcí Hamry, Zelená Lhota, Dešenice, Milence a Stará Lhota a na tento projekt jsme dostali dotaci přibližně 128 milionů korun.

Další dotaci ve výši tři miliony korun jsme dostali na rekonstrukci autobusových zastávek v Milencích, která začne 1. února příštího roku. Autobusové zastávky budou umístěny mimo komunikaci, což podstatně zvýší bezpečnost proti současnému stavu, kdy autobusy zastavují přímo v nejvyšším bodě komunikace, řidiči za autobusem tak před něj nevidí a nemohou stojící autobus objet. Součástí oprav bude i vybudování chodníku.

Které další projekty máte v plánu?
V letošním roce jsme zažádali o dotaci na revitalizaci návsi městyse, kdy plánujeme vybudování chodníků, parkové úpravy a součástí by měla být i kompletní oprava budovy kulturního domu. Budeme také žádat o dotaci na rekonstrukci dešenické tvrze, která je významnou historickou památkou a je ve velmi špatném stavu. (K dešenické tvrzi se vrátíme v sobotu 13. prosince – pozn. red.)

Začali jste také s úpravami okolí koupaliště…
Už jeden rok funguje vedle koupaliště dětské hřiště, v letošním roce jsme z dotace vysadili zeleň za zhruba třicet tisíc korun. Dalším krokem by mělo být vybudování víceúčelového hřiště za více než čtyři miliony korun a posledním krokem bude rekonstrukce vlastního koupaliště. Po dokončení tak vznikne oddychová zóna pro občany i pro návštěvníky Dešenic.

A co další obce, které pod Dešenice spadají?
Na okolní vesnice pochopitelně nezapomínáme. V Děpolticích plánujeme rekonstrukci veřejného osvětlení a revitalizaci místních rybníků, v Divišovicích chceme dotáhnout do konce opravy hasičské zbrojnice včetně zřízení klubovny. Podobným způsobem postupujeme i v dalších obcích v rámci městyse.

Spolupracujete také s obcemi v bavorském příhraničí?
Už od roku 2007 máme podepsanou smlouvu s městysem Lam, kde kromě různých společenských nebo kulturních akcí bychom rádi dosáhli v rámci Programu přeshraniční spolupráce spolupodílení na možných dvou projektech. Jedním je rekonstrukce dešenického kostela, kde němečtí rodáci už vyvinuli maximální úsilí tím, že navštívili svoji diecézi v Regensburgu, kde získali souhlas se spolupodílením na opravách, a já jsem byl už vyzván, abychom nechali zpracovat první odhady ceny oprav. Druhým projektem je opět oprava dešenické tvrze. Spolupráci jsme navázali také s obcí Arnschwang, kde se podílíme na projektu nově založeného muzea kol.