Začínají v pátek v 16 hodin znovuodhalením památníku obětem 1. světové války, na který městys Dešenice obdržel třetinovou dotaci ve výši  10 000 korun od Krajského úřadu Plzeňského kraje. „Znovuobnovení děláme zcela záměrně, abychom si připomněli nejen historii, ale také abychom nezapomněli, že i místní občané se nějakým způsobem zasloužili o tradice z období první světové války. Po odhalení se přesuneme před hlavní vstup do tvrze, kde budou dány do provozu dvě stavby, které v současné době končíme," sdělil starosta městyse Dešenice Jan Rejfek.

Dvě stavby

Jde o první část rekonstrukce tvrze, na niž městys získal dotaci z ROP NUTS II Jihozápad ve výši 26,5 milionu korun, celkové náklady na tuto stavbu jsou více než 32 milionu korun. Dále se návštěvníci podívají na úpravy v okolí části bývalé tvrze, kde Dešeničtí udělali novou výsadbu, výsek trávníků, bezbariérový vstup do tvrze. „Tato stavba vyšla na více než půl milionu korun, které jsme získali v soutěži Vesnice roku 2011, kdy jsme v rámci Plzeňského kraje získali zelenou stuhu. Státní fond životního prostředí nám prostřednictvím ministra přidělil 400 tisíc dotaci na provedení tohoto záměru. Vyúčtování této stavby budeme teprve provádět, ale práce jsou dokončeny, protože jsme chtěli, abychom mohli vše otevřít společně při oslavách," uvedl Rejfek.
Součástí uvedení tvrze do provozu je také již 12. prezentační výstava malířů a dalších umělců z obou stran hranice. Své umění tam předvede zhruba dvacet malířů, fotografů, sběratelů a také děti ze Základní a Mateřské školy Dešenice.

Pestrý program

Oficiální zahájení oslav 740 let vzniku městyse se uskuteční v pátek v 18 hodin v nové obřadní síni, kde budou připomenuty události a tradice z historie  a poté vystoupí hosté z Německa. Poté bude následovat raut.

Oslavy budou pokračovat také v sobotu, kdy se uskuteční fotbalový O pohár starosty městyse Dešenice. Ochutnat budete moci také pálavská vína. Od 13 do 15 hodin se představí veteráni na návsi, v té době je možné si jejich automobily a motocykly také prohlédnout. U koupaliště se od 15 do 16 hodin uskuteční ukázka výcviku loveckých psů. Večer se bude konat zábava s bývalými členy skupiny Odyssea.

V neděli se mohou lidé podívat na střeleckou soutěž O pohár starosty městyse Dešenice a vyslechnout promenádní koncert. Šachový a šipkový turnaj bude ke zhlédnutí v prostorách tamní restaurace. Ve 14 hodin se v kostele sv. Mikuláše koná mše svatá. „Během tří dnů si obyvatelé a návštěvníci mohou prohlédnout rekonstruované části bývalé tvrze a sklepy," dodal starosta.