Tato akce byla koncem ledna 2011 v Berlíně oceněna třetím místem v rámci zemědělského a potravinářského veletrhu Grüne Woche, jedné z největších akcí svého druhu na světě.

„Jde o prestižní ocenění, které je udělováno pod záštitou ministryně zemědělství Spolkové republiky Německo Ilse Aigner. Finanční dar byl rozdělen stejným dílem mezi zúčastněné bavorské a české organizace pečující o osoby se zdravotním a mentálním postižením s cílem podpořit jejich záslužnou činnost,“ informovala Eva Brůhová z denního stacionáře Diakonie CČE Klatovy.

Den regionů, který společně uspořádaly obec Reichenbach, klášter Reichenbach, Úřad pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu a český partner Úhlava, o.p.s., byl přehlídkou regionálních výrobců a prodejců „ze dvora“ z okresů Cham a Klatovy. Součástí akce byla i výstava německých a českých ovocných odrůd s ukázkami výroby moštu. Zemědělského trhu s produkty a lahůdkami, rukodělnými výrobky a dalšími regionálními produkty se zúčastnilo několik desítek výrobců. Své produkty tam nabízel i klatovský denní stacionář střediska Radost Diakonie CČE a tradiční rodinná pekárna Alžbětín.

„V případě obecně prospěšné společnosti Úhlava a Diakonie CČE jistě nejde o spolupráci poslední. Už nyní připravujeme například pro širokou veřejnost akci s názvem Mámo, táto, pojď si se mnou hrát aneb Den Země v Regionálním centru sociální integrace a vzdělávání v Klatovech,“ dodal ředitel Úhlavy o.p.s. Pavel Vondráček.