Akce je určena nejen pro žáky mateřských a základních škol ze Sušicka, ale pro širokou veřejnost. K vidění budou evakuace osob z poschodí ZŠ Lerchova pomocí plošiny a žebříku, zadržení pachatele policejním psem, technika police, armády, zdravotníků či hasičů, nejmenší hasiči SDH Švihov v akci, výjezdové vozidlo krajské chemické laboratoře a mnohé další. Zároveň se na místě bude konat soutěž Malý záchranář, do které je přihlášeno 16 družstev ze Sušicka. „Cílem připravované soutěže je přiblížit dětem sledovanou problematiku ochrany obyvatelstva, hravou a soutěživou formou docílit u dětí pochopení důležitosti problematiky a zároveň praktickou činností oživit teoretický výklad z vyučovacích hodin,“ informoval Ivan Lederer z Hasičského záchranného sboru Klatovy.