Přestože to nebylo prvotním záměrem, kniha vychází při příležitosti oslav 500 let města Plánice, které odstartovaly v pátek. „Začal jsem tuto knihu psát, protože mě téma plánické školy zaujalo. Nebylo to tedy psané na objednávku, ale poté, co se začaly připravovat oslavy města, jsem se snažil knihu dokončit k tomuto termínu,“ vysvětlil autor, který na Základní škole Dr. ing. Františka Křižíka působí jako učitel i kronikář.

Před pěti lety škola oslavovala 100 let měšťanky. „Tehdy mě ředitel Jan Bulánek poprosil, abych napsal článek k dějinám školy do školního časopisu. To bylo pro mě inspirací. Zjistil jsem, že pramenů a materiálů je více a řekl jsem si, že by bylo škoda toho nevyužít. Látku jsem tedy rozšiřoval a od té doby jsem na knize vlastně začal pracovat,“ popsal zrod knihy Kučera.

Autor dějiny dovedl do roku 1938 a čerpal ze školních kronik a také ze soudobého tisku, z Šumavanu a Klatovských listů.
V knize je použito mnoho citací. „Fascinuje mě tehdejší čeština. Dnes člověku mohou tyto texty připadat jako úryvky z her Járy Cimrmana,“ uvedl.

Při studiu dokumentů nebyla nouze o nacházení perliček z běžného života. „Dozvěděl jsem se například, že učitelé v dobré víře vybrali peníze pro chudé děti, aby se jim koupily boty na Vánoce. Místní obchodníci si stěžovali, že to takhle v žádném případě nejde, že příště peníze nedají, protože ty boty a oblečení byly nakoupeny u nadnárodní společnosti Baťa a ne u místních, ale oni sami také přispěli a nemají z toho vůbec žádný kšeft. Jestli to půjde takto dál, že už příště nikdy peníze nedají. Musel přijet okresní školní inspektor. Nepíše se jak situaci řešil, nicméně všichni se uklidnili a příště se nakupovalo důsledně u místních obchodníků,“ popsal autor jednu z událostí.

„Nebo hnačovské děti chtěly přejít z nicovské školy do plánické, ale Pláničtí po Hnačovských chtěli sto tisíc za to, aby mohli docházet. Hnačovští řekli, že sto tisíc je moc, Plánice odpověděla, že nesleví. A Hnačovští se pomstili tak, že když se chodili Pláničtí koupat, tak jim zahradili soukromé pozemky a píše se v kronice, že jeden z obyvatel vybíral od Plánických 50 haléřů za přechod přes jeho pozemek,“ doplnil další perličku.

V knize je také mimo jiné uveden seznam učitelů přibližně od roku 1775. „Je velmi podrobný, uvedl jsem v něm i ty učitele, kteří ve škole pracovali třeba jen týden. Myslím, že má kniha je čitelná pro „běžné“ lidi a zároveň neurazí ani odborníky,“ charakterizoval Kučera své dílo.
Kniha bude v prodeji na slavnostech v Plánici, které pokračují v sobotu a neděli. „Knihu si také mohou zájemci koupit přímo u mě a také ji nabídnu knihkupectvím v Klatovech,“ informoval autor.