Pes, asi 14 let starý. Cena jedna koruna česká. Taková nabídka visí už nějaký čas na úřední desce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Klatovech.

Nevyhnutelnou součástí života člověka je i jeho konec. Po smrti se musejí pozůstalí vypořádat s dědictvím. Pokud zemřelý nemá dědice nebo dědic dědictví odmítne, postará se o pozůstalost stát. V pozůstalosti obvykle bývají nemovitosti, vybavení domácnosti a podobné věci. Pokud zemřelý vlastnil zvířata, jsou předmětem řízení i ta. Případy, které řeší stát, se označují jako takzvané odúmrtí.

A pakliže je součástí odúmrtí zvíře, musí se i o ně stát postarat. „Nestává se to často, ale děje se to. Povinností státu je pochopitelně se o zvíře postarat. Musíme jim odpovídajícím způsobem zajistit péči a nabídnout je k prodeji. U psů je to poměrně snadné, umístíme je do útulku, horší je to u exotických zvířat. Tam musíme najít chovatele, který bude ochoten se o ně postarat. Náklady, které jsou spojené s péčí o zvíře, hradí stát a jsou umořeny z prodeje majetku po zemřelém. Pokud není co prodat, jdou náklady na vrub státu," uvedl mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Robert Hurt.

Pes za korunu

Pes, kterého nabízí k prodeji klatovské pracoviště úřadu, je umístěn v Útulku pro zatoulané a opuštěné psy v Klatovech. Dostal jméno Lojzík a je z něj celebrita. „Když k nám přišel, byl strašlivě vyděšený, odhaduji, že žil v domě a příliš nechodil ven. Jakmile jsme mu udělali vstupní vyšetření a ošetření, dlouho chodil po útulku a všechno si prohlížel. To, jestli si najde nový domov, je ve hvězdách. Není nejmladší a tito psi si pány hledají těžko," sdělila vedoucí útulku Miloslava Šeflová.

Lidé jsou z toho, že pes je na úřední desce označen jako movitá věc, překvapení. Podle platné právní úpravy je však podle všeho označení správné. „Zarazilo mě, že pes je nabízen jako věc. Snad brzy najde hodného majitele," divila se Jana Mašátová z Klatov. Správnost označení potvrzuje i vedoucí psího útulku. „Pes je skutečně podle zákona věc. To se ale od příštího roku změní," informovala Šeflová.

Kuriozity

Mezi věcmi, které získá stát v odúmrtí, jsou někdy i opravdové kuriozity. Některé z nich končí ve sbírkách muzeí. Příkladem může být historický vyšívací stroj, gramofon nebo dalekohled. „Hodnota věcí byla nepatrná, pouze historický vyšívací stroj měl cenu přibližně 50 000 korun," konstatoval Hurt.
Někdy je hodnota věcí velmi vysoká, obvykle tehdy, když stát získá šperky nebo sběratelské předměty. „Šperky musí posoudit Puncovní úřad. Poté jsou prodány v aukci, výnos z jedné aukce byl téměř 2,5 milionu korun," doplnil Hurt.