Dárci krve a plazmy byli v minulých dnech slavnostně oceněni na městských úřadech v Sušici a následně další den v Klatovech.

„Oceňování připravujeme hlavně pro dárce s největším počtem odběrů, abychom jim za jejich dárcovství poděkovali a podpořili je, a pak také pro mladé a začínající dárce, abychom je motivovali. Tato akce se koná dvakrát ročně, vždy v březnu a říjnu, kdy se předávají zlaté kříže za 80 odběrů. Dárci podle počtu odběrů dostávají plakety Jana Jánského, bronzovou za 10 odběrů, stříbrnou za 20 odběrů a zlatou za 40 odběrů. Za 50 a více odběrů jsou pak udělována čestná uznání,“ řekla ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže v Klatovech Eva Janečková.

Díky velkému počtu dárců si klatovská transfuzní stanice nemůže stěžovat na nedostatek krve. „Jsme jeden z mála okresů, kde je krev dostatečně zajištěna dárci. Stává se jen výjimečně, že bychom museli nakupovat od ostatních nemocnic. Naopak ještě my dodáváme krev do velkých nemocnic, například do Prahy. Za poslední dva roky vidíme, že se vrací tradice darování krve a začínají chodit i mladší dárci, za což jsme rádi, protože potřebujeme mladší generaci,“ sdělila primářka oddělení klinické biochemie a hematologie nemocnice v Sušici Eva Fedorová.

Někteří dárci začali s darováním krve, neboť na vlastní kůži zjistili, že je to užitečné a že je to potřeba. „Začal jsem s darováním krve po tom, co měl syn žloutenku, manželka byla v nemocnici na operaci a já také. Takže to beru asi jako splácení dluhu zdravotnictví. Dříve mě to nějak nenapadlo, ale teď vím, že je to důležité a určitě v tom budu pokračovat, dokud budu moci,“ řekl Josef Červený z Bezděkova, který má za sebou 10 odběrů a byl oceněn bronzovou plaketou.

Najdou se i dárci, kteří vědí, že jejich krev je vzácná, a proto ji chodí darovat. „Chodím darovat skoro šest let, protože mám dobrou krev 0 negativní a jsem zdravý. Začal jsem na vojně a od té doby v tom vesele pokračuji,“ sdělil Tomáš Tittl ze Sušice, který byl oceněn stříbrnou plaketou za 20 odběrů.
Někteří darují krev už spoustu let a jejich počet odběrů je úctyhodný.

„Mladší v dnešní době chodí darovat spíše za peníze, což vidím i u svého syna. Já jsem začal darovat na vojně, kde jsme šli tenkrát všichni, a od té doby se snažím chodit. Poprvé jsem byl v roce 1974,“ sdělil Jiří Čiháček z Klatov, který byl oceněn za 270 odběrů.

„Daruji už 18 let, jezdím pravidelně na transfúzní stanici do Klatov. Nyní je větší zájem o plazmu, tak daruji ji,“ uvedl Václav Pikeš ze Sušice, který má na svém kontě 260 odběrů.

Čestná uznání v Sušici

Za 50 odběrů: Václav Čížek, Vlastimil Šašma.
Za 60 odběrů: Vlastimil Jílek, Miroslav Roubal, Miroslav Šimon.
Za 70 odběrů: Václav Vacherlon, Ondřej Netal, Václav Blažek.
Za 150 odběrů: František Dlesk
Za 260 odběrů: Václav Pikeš

Čestná uznání v Klatovech

Za 50 odběrů: Miroslav Kodýtek, Václav Lepší, Roman Malovaník, Ladislav Sýkora, Anna Urbanová.
Za 60 odběrů: Drahoslava Jarošíková, Petr Křížek, Libor Suchý.
Za 70 odběrů: Jaroslav Kuták, Dana Pechanová.
Za 90 odběrů: Vladimír Janoušek
Za 110 odběrů: Jiří Löder.
Za 270 odběrů: Jiří Čiháček.