„Celkově bylo pozváno na slavnostní předání 213 oceněných. Zlatý kříž získalo 26 dárců, zlatou plaketu Jana Janského 46 dárců, stříbrnou 61 a bronzovou 80 dárců. V Sušici se na předávání dostavilo 36 oceněných a v Klatovech 69. Do konce listopadu si mohou dárci vyzvednout plaketu na Oblastním spolku Českého červeného kříže po telefonické domluvě,“ uvedl ředitel Českého červeného kříže v Klatovech Jiří Böhm. Slavnostního předání se zúčastnili také zástupci některých pojišťoven, kteří rovněž svým dárcům předali dárky.