"Ocenili jsme dárce za 10 odběrů, kteří získali bronzovou plaketu, za 20 odběrů stříbrnou plaketou a za 40 odběrů dostali zlatou plaketu profesora MUDr. Jana Janského. Jsem moc rád, že máme tolik dárců krve," řekl za klatovský spolek Českého červeného kříže Oliver Kapusta.

Dárci zaplnili celý sál refektáře a kromě plaket z rukou místostarostů Václava Chrousta a Martina Kříže převzali také drobné dárky a květinu o zástupce ČČK, pojišťoven a také vedoucí lékařky transfúzního oddělení Jany Zítkové.