Současní pravidelní dárci stárnou a nastává obava, že by mohl nastat nedostatek krve, pokud by nezačali chodit mladší ročníky, které by je nahradily.

„Bohužel je pravdou, že populace dárců stárne a je důležité, aby se našli mladí lidé, kteří chtějí darovat krev nebo plazmu. Jsme rádi, když se osmělí noví mladí lidé a přijdou krev nebo plazmu darovat. Obojí je nenahraditelné. Krev je potřeba neustále, i když díky moderní operativě již není tak velká spotřeba krve během operací. Význam plazmy velmi stoupá. Léky, které se z ní vyrábějí jsou naštěstí pro pacienty dostupnější,“ uvedla vedoucí lékařka transfuzního oddělení Klatovské nemocnice Jana Zítková s tím, že například léčba pacienta s hemofilií je díky darování plazmy snazší. Pro představu pro léčbu jednoho pacienta s hemofilií na rok je třeba 1200 odběrů plazmy. „Moc bych chtěla poděkovat všem dárcům, že pomáhají zachraňovat životy a zdraví. Bez nich by opravdu mnoho lidí zemřelo,“ poznamenala Zítková.

S novými dárci se rozhodli pomoci dva klatovští zastupitelé Jiří Zavřel a Stanislav Haviar a vyzvali Klatovany k darování. Akce přilákala pět nových dárců krve a jednoho prvodárce plazmy. „Jsem nesmírně rád za to, že naši výzvu vyslyšeli zejména prvodárci krve a odhodlaně dorazili darovat. Věřím, že jejich prvotní obava z darování opadla a budou krev darovat pravidelně. Jak si sami zkusili, darování nebolí. Jsem také rád, že se na místě jeden z pravidelných dárců krve rozhodl pro změnu a daroval plazmu. K tomuto se již dlouhodobě rozhodoval a my ho k tomu dokázali „nakopnout“,“ řekl Zavřel.

Spokojena byla také vedoucí lékařka. „Naši dárci jsou zejména z regionu Klatovska a Domažlicka, ale také od Nepomuku, Přeštic, Strakonic. Máme zatím dostatek krve, kterou využívá nejen naše nemocnice, ale také nemocnice v Domažlicích, Stodě a vypomáháme dle potřeby i nemocnici Bulovka v Praze. Je to hlavně zásluhou dárců, kteří pravidelně chodí krev i plazmu darovat a jsou ochotni přijít ihned, když krev určité krevní skupiny akutně potřebujeme,“ uzavřela Zítková.