Oblastní spolek Českého červeného kříže v Klatovech uspořádal slavnostní setkání dárců. „Zlaté kříže 2. třídy za 120 odběrů krve převzali dárci z Plzeňského kraje a Zlaté kříže 3. třídy za 80 odběrů dárci z okresu Klatovy,“ uvedl ředitel Oblastního spolku ČČK Klatovy Jiří Böhm.

Na ocenění Zlatým křížem 2. třídy bylo pozváno 13 dárců a 3. třídy 15 dárců. Všem bylo poděkováno za jejich bohulibou činnost nejen zástupci ČČK, ale také hlavní sestrou Klatovské nemocnice Vladislavou Veselou, která rovněž připomněla, že během léta se mění provoz transfúzního oddělení. Do 20. června bude provoz transfuzního oddělení fungovat v běžném režimu. Od pátku 21. června se přeruší odběry plazmy. Odběry krve se v Klatovech přeruší až ve čtvrtek 27. června. Do středy 26. června budou v tradičním místě i časech. Dle plánu se v červnu uskuteční i výjezdové odběry do Sušice (11. 6.) i Horažďovic (25. 6.).

Od 1. července se provoz transfuzního oddělení přesune do budovy č. 7 (bývalá dialýza), kde bude v omezeném režimu. Odběry krve budou v červenci a srpnu pouze v pondělí a čtvrtek od 6:30 do 9 hodin. Do běžného režimu se vrátí nejpozději 2. září.