Klatovská nemocnice se rozhodla zrušit další odběrná místa krve, jde o Nýrsko a Nalžovské Hory. Pouze minimum dárců, kteří jezdili na odběry do těchto měst, bude pokračovat s dárcovstvím a dojíždět do vzdálenějších Klatov nebo Sušice.

Dárci dojíždět nechtějí

„Je pravda, že v Nýrsku chodilo dříve více dárců, asi okolo padesáti, a nyní okolo dvaceti, ale na druhou stranu, tady měli vše zadarmo, stálo je to pouze cestu sem a zpátky. S některými dárci jsem mluvil a vůbec se jim to nelíbilo a říkali, že to pro ně bude složitější, když budou muset dojíždět do Klatov. Já osobně asi do Klatov jezdit budu, ale taky jen, když mi to vyjde časově, bude to náročnější, než když jsme to měli v místě,“ řekl ředitel základní školy v Nýrsku, kde se odběry konaly, Ivan Pavlík.

Někteří dárci o tomto zrušení nebyli ani informováni a absolutně se zrušením odběrných míst nesouhlasí. „Abych pravdu řekla, tak jsem to ani nevěděla. Tenhle krok se mi vůbec nelíbí, myslím si, že by se mělo dárcovství spíše podporovat, tímhle způsobem bude spíše dárců ubývat. Tohle zrušení odběrných míst nebyl určitě správný krok. Prostředí školy, kde se odběry konaly, je moderní a čisté, takže k tomu zde byly ty nejlepší podmínky. Ráda bych dárkyní zůstala dále, ale s dojížděním to už pro mě budou další komplikace, stejně tak i pro další dárce, kteří jezdili do Nalžovek,“ sdělila Božena Kodýtková z Nalžovských Hor.

Informace byly všem utajeny

Klatovská nemocnice neinformovala ani zástupce Českého červeného kříže v Klatovech, kteří odběry v těchto městech pořádají společně s transfuzní stanicí Klatovské nemocnice. „Tato rušení odběrných míst trvají už delší dobu, z původních devíti míst nyní po pěti letech zůstanou pouze tři. Ředitelství Klatovské nemocnice nám do dnešního dne nedalo ani vědět, že odběrná místa ruší, dozvěděli jsme se to jen podle kalendářů odběrů na příští rok,“ uvedla ředitelka Českého červeného kříže oblast Klatovy Eva Janečková.

Klatovská nemocnice tak přijde přibližně o 160 odběrů ročně, které měla z těchto míst. „Myslím si, že tímto krokem přijdou o hodně dárců. Do Nýrska jich chodilo okolo dvaceti a do Nalžovských Hor také tak a hodně lidí tam dojíždělo z okolí, například z Železné Rudy, takže pochybuji o tom, že budou dojíždět ještě dále. Bude to hodně individuální, lidé, kteří například v Klatovech pracují, tak tam na odběry zajdou, ale ti, kteří jsou například z Železné Rudy, ne,“ dodala Janečková.

Místa jsou prý finančně nákladná

Podle nemocnice se však tato odběrná místa nevyplatila. „V těchto případech jde o výsledek posouzení rentability, to je množství odběrů vzhledem k nákladům a posouzení případné možnosti zájemců přijet do Klatov, takto byla posouzena obě místa. Samozřejmě, že si vážíme dárců krve a permanentně tuhle oblast sledujeme. Rovněž se aktivně podílíme na hodnocení dárců v celé oblasti. Je potřebné ještě říci, že celý tento proces odběru krve je organizovaný ve spolupráci s organizací Českého červeného kříže, se kterou nejsme plně spokojeni, a očekáváme, že koncem roku budeme vést diskusi o další spolupráci,“ vysvětlil důvody ředitel Klatovské nemocnice František Lešundák.