Jde o cyklostezku o šířce tři metry a celkové délce 750 metrů s asfaltovým povrchem. Cyklostezka plynule navázala na cyklostezku vybudovanou před třemi roky v místě okružní křižovatky v průmyslové zóně a propojila tím pro cyklisty město Klatovy s obcí Štěpánovice u zahrádkářské kolonie. „Celkové náklady akce činily 2 501 653 korun. Město Klatovy obdrželo na tuto akci dotaci v rámci 5. výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad ve výši 92,5 %, což činí 2 248 343 korun. Vlastní stavba trvala celkem tři měsíce,“ informoval vedoucí hospodářského odboru Městského úřadu Klatovy František Kocfelda. Vybudovaná stavba přispěje ke zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří tak využijí samostatný pruh vedle hlavní silnice.