Zámek Lázeň u Chudenic, na který se v loňském roce po 64 letech znovu vrátila czernínská hraběcí rodina, pomalu ožívá. Provádějí se tam nejnutnější opravy objektů a udržovací práce v parku, které byly za bývalého vlastníka zámeckého areálu, kterým byl Plzeňský Prazdroj, zanedbány.

Czernínové se na zámek Lázeň vrátili poté, co po dlouholetých restitučních sporech s Plzeňským Prazdrojem objekt v rámci mimosoudního vyrovnání odkoupili za transakční náklady. „Hned se na zámku začalo něco dít. Začalo se větrat, topit, začaly se provádět nejnutnější zabezpečovací práce a opravy. V červnu letošního roku byla obnovena i dříve vyhlášená zámecká restaurace, která se znovu začíná těšit přízni návštěvníků, což nás velice těší. Do Chudenic a okolí to znovu přivede turistický ruch,“ popisuje dění na zámku Lázeň starosta městyse Chudenice David Klíma.

Musely se provést i některé nejnutnější práce v parku, při kterých byly odklizeny popadané stromy a větve, vyčistit se musely i některé části pěšinek. Zámecký areál musel být také vyčištěn od odpadků. Jen nebezpečného odpadu a šrotu bylo vyvezeno několik valníků.

„Některé opravy musely být provedeny jak na zámku, tak na přilehlých objektech. Některé budovy se pronajaly, a tak okolí zámku opět ožívá a objekty mají využití. Czernínové zámek nepřevzali v dobrém stavu, a tak i výdaje na opravy jsou značné. Veškeré investice jsou zatím plně hrazeny z podnikatelských aktivit czernínské rodiny,“ pokračuje Klíma.

Czernínové mají pro Lázeň vypracováno hned několik projektů, na které budou shánět finanční prostředky především z evropských zdrojů.

V Chudenicích nyní vzniká také občanské sdružení, které má zájem pronajmout si objekt bývalé prádelny, která je ze všech budov zámeckého areálu v nejhorším stavu. Podle záměru sdružení by zde mohlo vzniknout nové enviromentální centrum pro vzdělávání dětí a mládeže.

„Podána je žádost o dotaci ve výši 4 miliony korun také na opravy cestní sítě po parku. Připravují se i další projekty na nové bezpečnostní zdravotní řezy stromů, na výsadbu nových stromů, ale i keřů,“ doplnil informace Deníku starosta.

Hraběcí rodina by chtěla na zámek Lázeň a do jeho okolí opět vrátit kulturní a společenský život. Zámku však bude využívat jako své letního sídla. „Jsme moc rádi, že se na Lázni opět něco děje. Máme tohleto místo moc rádi a jezdíme sem pravidelně s manželkou a synem na výlety. Je tu nádherně,“ svěřil se pravidelný návštěvník Lázně a přilehlého parku Michal Uhlík.

Také manželé Libor a Hana Sedláčkovi z Klatov jezdí do Chudenic pravidelně. „V posledních letech to tu hodně zpustlo, některé cestičky v parku zarůstaly, zámecký areál chátral, některé objekty se dokonce pobořily. My vítáme to, že se zámek dostal do rukou někoho, kdo se o něj chce starat,“ dodal Sedláček.