I v letošním roce počítají Klatovští s výstavbou dalších úseků cyklotrasy č. 38 pod názvem Cyklotrasa Mnichov – Praha, úseky Deggendorf a Klatovy, a to ve městě a v obci Tajanov.

Na investiční akci, která je vyčíslena na téměř 24 milionů korun, obdrží město dotaci z fondů Evropské unie, a to ve výši do 85 procent z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3.

„První objekt této rozsáhlé investiční akce, před areálem technických služeb v místě napojení na stávající cyklostezku, byl vybudován již vloni na podzim,“ upřesnil vedoucí hospodářského odboru Městského úřadu v Klatovech František Kocfelda.

V Klatovech se počítá s převedením cyklotrasy č. 38 do dopravně bezpečnějších míst podél Drnového potoka. Jde o části v ulicích Krejčího nábřeží, kde se napojí na vydlážděnou cestu vybudovanou vloni soukromým investorem, a Tylovo nábřeží, kde bude součástí akce i výstavba nové zastřešené lávky – pavilonu. Ta bude v místě bývalé lávky naproti Bezručově ulici a nábřeží Kpt. Nálepky v rozsahu mezi dvěma zrekonstruovanými lávkami před průmyslovou školou a v parku s vyústěním do ulice Nádražní v místě u bývalého ČSAD.

„V obci Tajanov bude cyklotrasa zpevněna asfaltovým povrchem v rozsahu od křižovatky se silnicí III. třídy přes les Husín s vyústěním až na silnici Andělice – Svrčovec,“ dodal Kocfelda.

Protože se počítá s tím, že cyklotrasu budou používat nejen cyklisté, budou povrchy z asfaltového betonu nebo ze zámkové dlažby. „Jezdíme jako rodina na výlety na kolech a bojím se pokaždé o děti, když nás míjejí auta. Jsem pro více cyklostezek ve městě,“ říká Klatovanka Jana Mašková.