„U cyklostezky z Klatov do Beňov jsme řešili, zda bude jen místní cyklostezkou, nebo bude mít nadregionální význam. Naštěstí se potvrdila možnost, že se úsek stane první etapou cyklostezky Klatovy – Železná Ruda. Proto jsem na radě kraje prosadil individuální dotaci,“ uvedl ještě před výstavbou náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Pro město šlo významnou stavbu především kvůli bezpečnosti, protože lidé žijící v Beňovech chodili často po rušné silnici. „Byť se tímto koridorem dostáváme ‚jen‘ do Beňov, považuji to za významný krok vzhledem k dopravní zátěži na silnici první třídy. Nedokážeme se zatím dostat přes Úhlavu, a to kvůli pozemkům a vysokým cenovým požadavkům vlastníků, případně je nechtějí prodat,“ řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Na Šumavě byli objeveni vzácní brouci - Tesařík javorový (pářící se pár) a Trnoštítec horský.
FOTO: Na Šumavě objevili další dva vzácné brouky

Kromě výstavby cyklostezky byl prodloužen i chodník podél silnic na Domažlice a na Janovice v celkové délce 116 m, kdy přibylo také šest sloupů veřejného osvětlení. Vybudován byl i ochranný ostrůvek kvůli bezpečnosti chodců a cyklistů směřujících na stezku. Stezka vede v koridoru pozemků města přes polnosti od silnice na Janovice nad Úhlavou po místní komunikaci Beňovy – Lomec. Celková délka je 771 metrů.

Stezka bude součástí Plzeňským krajem připravovaného vedení nadregionální cyklotrasy č. 38 Plzeň – Klatovy – Janovice – Nýrsko – Železná Ruda.

NOVÉ MOSTY

Přes řeku Úhlavu by se cyklisté mohli dostat výhledově, jelikož Ředitelství silnic a dálnic připravuje kompletní rekonstrukci mostů přes Úhlavu a jejich součástí bude i lávka pro cyklisty a pěší.