„Před dvaceti lety tam byly ruiny a nyní se v místě po kasárnách dokončuje nová čtvrť. Jako první část byl hotov lesopark, který jsme přihlásili do soutěže Park roku, kde jsme v hlasování veřejnosti zatím na třetím místě. V roce 2014 jsme v této soutěži vyhráli první místo s rekonstrukcí Ostrova Santos,“ řekl starosta Sušice Petr Mottl, který rovněž sdělil, že v pondělí rada města schválila prodej pozemků v nové čtvrti, kde je počítáno se třemi etapami prodeje. „Předpokládáme, že o pozemky bude velký zájem, protože jde o novou, krásnou lokalitu,“ dodal starosta.

Lesopark Pod Kalichem je součástí území po bývalém vojenském objektu a nalézá se na lesních pozemcích po plošné sanaci havarijního lesního porostu. Vše, co z porostu bylo možné, bylo ponecháno a plocha byla do doby dalších úprav zpracována hlubokou lesní frézou a zatravněna. Cílem je zpřístupnit plochu a protipovodňová opatření ve formě hrází a retenčních ploch zapojit do koncepce objektu. Celé území bylo terénně přepracováno včetně nové trasy protékající vodoteče a s maximálním využitím tam vykopaného i dodaného kamene. U dolní hráze se podařilo vybudovat i menší stálou vodní plochu. Územím jsou proloženy mlatové i zatravněné štěrkové cesty, doplněné mobiliářem. Doplněny byly vzrostlé stromy, podél části ulice je stromořadí a především okrajové části byly zalesněny. Lesopark bude doplňován další vybaveností, například herními prvky, dle toho, jak se ukáže provozní potřeba. 

Zdroj: Daniela Loudová

A pokud se vám nový park v Sušici líbí, můžete ho podpořit v anketě Park roku 2023, kde se drží na předních příčkách ve velké konkurenci. Park, který obdrží nejvíce hlasů, získá Cenu veřejnosti. Rozhodovat o titulu bude také odborná porota.  Hlasování končí 15. října.