„Před několika desítkami let byly Klatovy velké posádkové město. Když se rušila kasárna, tak lidé, kteří už byli vesměs v důchodovém věku, z Klatov nikam neodešli, zůstali tady a jsou to vojenští důchodci. Protože po celé republice v někdejších posádkách existují kluby vojenských důchodců, tak i v Klatovech máme velice silný Klub vojenských důchodců, jehož předsedou je Antonín Kulíšek. Klub má k dnešnímu dni přes 140 členů, což je poměrně velká organizace. Některým členům je už přes 80 let, tak si myslím, že účast 84 lidí, která je zde dnes, je poměrně velká. Členská schůze se dělá čtyřikrát do roka a přitom se snažíme o účast nějaké osobnosti, dnes přišel místostarosta Jiří Štancl, který má těmto starším lidem co říci. Snažíme se každý měsíc pro své členstvo pořádat různé akce jako výlety na hrady a zámky, zájezdy do divadla do Plzně a podobně,“ řekl člen výboru Klubu vojenských důchodců Jan Duchek.