Cirkus nedostal povolení od města. „Vzhledem k tomu, že Za Beránkem jde o nezpevněný pozemek, lze jej využít za vhodných povětrnostních podmínek od 1. 4. do 31. 10. Cirkus nepředstavuje jen umístění stanu a ohrad pro zvířata, ale především jde o vjezd a parkování těžkých nákladních vozidel, která devastují trávu,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

„V případě podmáčení pozemku, což po zimě bývá pravidelně, je pak jeho údržba a uvedení do původního stavu složitější a vyžaduje delší čas. Zachováváme proto při jeho využití cirkusy a podobně dvouměsíční odstup mezi jednotlivými akcemi,” pokračoval Salvetr.

Tento limit by nemohl být dodržen, protože již v termínu od 17. do 23. 4. bude v Klatovech hostovat cirkus JO-JOO, který si prostranství rezervoval dříve než Arlet. Ten si proto poradil jinak a rezervoval si soukromé prostranství ve Voříškově ulici, které si musel upravit protože bylo samá louže a bláto. „Bohužel nás město na pozemek pro cirkusy nepustilo, tak si musíme poradit jinak, protože jsme v Klatovech chtěli být. Snažíme se to tady dát dohromady. Na jednu stranu je to možná lepší, protože je tady rovina a Za Beránkem je to samý hrbol a musely by se tam lavičky podkládat,” řekl principál cirkusu Arlet Jan Aleš.

Návštěvníci cirkusu se mají na co těšit. Největším lákadlem je zlatý tygr, který je vzácný. „Máme nový program, nové artisty z Kuby, z Rakouska, z Čech, velbloudy, děti se hodně smějí našemu lidskému červovi, ale uvidí i lamy, oslíky, psy, tygry a lvy,” nalákal principál.

Cirkus Arlet můžete v Klatovech navštívit ve čtvrtek a v pátek od 17 hodin, sobotu od 14 hodin a v neděli od 11 hodin.