„Po osobním jednání s generálním vikářem Biskupství plzeňského Josefem Žákem nám byla dopisem sdělena informace, že podle kvalifikovaných odhadů ekonomů nebude mít Plzeňská diecéze v příštích desetiletích dostatek aktiv k zajištění všech svých staveb, a to ani v případě schválení takzvaných církevních restitucí. Z těchto důvodů nám byla nabídnuta možnost bezúplatného převodu budovy kostela sv. Václava do majetku obce s tím, že by kostel dál sloužil církevním obřadům a kulturním akcím pořádaným kulturní komisí a obecním úřadem," informoval starosta Bezděkova Josef Červený.

V Bezděkově obec proto vyhlásila anketu, jejíž výsledek bude směrodatný pro rozhodování zastupitelstva obce.
„Stojíme před několika důležitými otázkami. Pokud bychom do nabídky šli, získali bychom vlastnictví pozemku kolem kostela. Kostel je v relativně dobrém stavu, je opravena fasáda a střecha, budeme mít možnost ovlivnit stav budovy v centru obce a větší možnost na záchranu varhan, které v kostele jsou. Naproti tomu ale přemýšlíme o tom, že kostel je věřícími velmi málo užíván, mše tu jsou jednou za 14 dnů a i zájem o pořádané koncerty je ze strany místních minimální. Přemýšlíme také o tom, zda budeme mít do budoucna dostatek prostředků na případné opravy. V budoucnu totiž bude obec potřebovat finance na opravy komunikací, hřbitova, vodovodu a kanalizace, stárnou budovy školy, školky a podobně," vysvětluje Červený.
Podle obyvatel Bezděkova kostel sv. Václava tvoří dominantu a přirozené centrum obce a mělo by být morálním závazkem občanů, obce i celé farnosti, věřících i ateistů postarat se o to, aby byl udržován v odpovídajícím stavu, zachován pro další generace a aby nedošlo k jeho devastaci jako v případě zámku a navazujícího hospodářského dvora, který dlouhodobě hyzdí střed obce a za současného stavu legislativy nelze zjednat nápravu.

„Rozhodli jsme se tedy, že mezi občany uděláme anketu a zjistíme, jaký mají na celou situaci názor. Podle výsledku ankety pak na zasedání zastupitelstva rozhodneme," pokračuje starosta.
Nabídku na převod kostela do majetku obce dostala i obec Předslav. „Dosud jsme se nabídkou nezabývali, protože zatím jdeme cestou spolufinancování rozjetých oprav církevních budov. Přispíváme například na opravy kostelů v Předslavi, Němčicích, či kaple v Měcholupech. Co bude potom, zatím nevím. Obce asi přece jen mají větší možnosti získat finanční prostředky na opravy než církev, a tak uvidíme. Zatím jsme o něčem takovém nejednali," potvrdil starosta Předslavi Petr Šindelář.

Na Klatovsku už jsou některé obce, které církevní objekty do svého majetku převzaly. „Máme hřbitovní kostelík sv. Jiljí a celý areál hřbitova ve svém majetku," potvrdil tajemník Městského úřadu Švihov Zdeněk Urbánek. Kostel vlastní a nákladně za dotace jej opravili například v obci Nezdice u Přeštic.

Veřejnost se však na to, jak se církev zbavuje svého majetku, dívá rozpačitě. „Po restitucích bude mít církev dostatek prostředků na údržbu svého majetku, ať se stará," nebo „Ať kostel dají i s pozemky a farou, aby obce mohly jejich pronájmem vydělávat na opravy," uvádějí obyvatelé v Bezděkově na anketních líscích.
Kde všude církev své stavby obcím nabídla, odmítl Josef Žák z biskupství sdělit.