Letos církev investuje do oprav svého majetku v klatovském vikariátu více než čtyři miliony korun. Tato částka však není kompletní, protože výsledky některých dotačních řízení budou známy až na konci června.


Přesto římskokatolická církev potřebuje zhruba tři miliony korun v letošním roce na opravu budovy Farního úřadu v Klatovech.


„Žádáme o peníze z programu Euroregion a Městské památkové zóny. Letos peníze na faru určitě půjdou. Zahájíme rekonstrukci fasády celé budovy, aby reprezentovala město v blížícím se výročí. Zadána už je i příprava projektové dokumentace na opravu střechy a fasády jezuitského kostela na klatovském náměstí Míru, která spolkne zhruba 15 milionů korun,“ popisuje vedoucí stavebního odboru Biskupství plzeňského Miroslav Míka.
„Peníze půjdou letos také na opravu věže děkanského kostela sv. Blažeje v Plánici, na pokračování rekonstrukce střechy kostelů Narození P. Marie v Nicově, sv. Jana Většího Apoštola v Předslavi a na hřbitovní kapli sv. Jana Křtitele v Nemčicích, které bude za dva roky 400 let,“ říká Miroslav Míka.
„Jsme rádi, že kaple dostane novou omítku a bude zachráněna pro příští generace,“ říká starosta obce Předslav Petr Šindelář.


Asi 700 tisíc potřebuje římskokatolická církev například na nejnutnější opravy havarijního stavu střechy kostela Všech svatých ve Kbele na Měčínsku, který se nachází na hranicích okresů Plzeň – jih a Klatovy.


„Farnost požádala o prostředky Ministerstvo kultury ČR a tak na střechu, jejíž stav je žalostný, půjde ze státního rozpočtu do Kbela letos 200 tisíc korun,“ řekl Míka.


Celkový rozpočet na opravu kostela nebyl zpracován. Částka 700 tisíc je podle odborníků pouze odhadem.


„Myslíme si, že pokryjeme náklady těch nejnutnějších oprav,“ tvrdí Miroslav Míka.


„Naše obec se rozhodla, že na opravu kostela, který stojí v centru obce, přispěje částkou 200 tisíc ze svého rozpočtu,“ informovala starostka obce Anna Hogerová.