Sokolové

V roce 2001 se znovu v obci ustavila Obec Sokolská Běšiny. Tělovýchovná jednota Sokol, konkrétně oddíl kopané, má v současné době dvě družstva – mužů a dorostu. Sokolové čítají v současné době 24 členů a mohou se pochlubit celou řadou aktivit. „Nejbližšími dvěma akcemi, které chystáme, budou 8. února dětské šibřinky a 14. února sportovní ples. Obě akce se konají v místní sokolovně,“ potvrdila Deníku starostka Sokola Blanka Vacková.
Právě sokolovna je místem, kde se obyvatelé Běšin hojně scházejí. Například sem chodí v průběhu školního roku cvičit děti z běšinské základní školy a sokolové ji ochotně zapůjčují i jiným organizacím na požádání. Jedna ze členek Sokola také vede cvičení aerobiku pro děti, které se koná vždy jednou týdně v mateřské škole.

Myslivci

Pětadvacet členů čítá v současné době Myslivecké sdružení Běšiny. „Obhospodařujeme 1586 ha honební plochy,“ řekl hospodář běšinského mysliveckého sdružení Aleš Potužák. Hlavní činností sdružení je přikrmování zvěře a péče o myslivecké zařízení. Myslivci si rovněž vedou statistiky týkající se počtu ulovené zvěře za mysliveckou sezonu (od 1. dubna do 30. března). „V současné době to je 50 kusů srnčího, 25 kusů divočáků, 23 kusů lišek,“ upřesnil Potužák.

Hasiči

Pod Obecní úřad Běšiny spadají také tři sbory dobrovolných hasičů – z Běšin, Kozí, kde jsou prý nejaktivnější, a z Úloha, tam se ale družstvo dobrovolných hasičů obnovilo po delší odmlce.

„V našem SDH jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, od dětí až po dospělé. Dřívě jsme měli hojně zastoupené okrskové hasičské soutěže. Na ně sice pořád jezdíme, ale už ne tak početně zastoupeni. Čekáme totiž, až z dětské kategorie nám vyrostou dospělí hasiči,“ vysvětluje jednatelka SDH Běšiny Pavlína Langmayerová.

Stejně jako u jiných hasičských dobrovolných sborů i Běšinské trápí zastaralá technika. O tu se ale vzorně starají. Kromě toho se podílejí i na dalším dění v obci. „Každoročně organizujeme hasičský bál a pomáháme s bartolomějskou poutí. Dělali jsme mnohem víc aktivit, ale v poslední době mají členové stále méně času, ale to je trend dnešní doby,“ dodává jednatelka sboru.

Zahrádkáři

Provozování moštárny je nejdůležitější činností členů Českého zahrádkářského svazu v Běšinech. „Moštárnu provozujeme už téměř 20 let a rádi bychom ji přestěhovali do moderních a vyhovujících prostorů,“ říká předseda běšinských zahrádkářů Karel Vítovec.

Zahrádkáři, kterých je 49, by rádi ve svých řadách přivítali zájemce z řad mladých lidí. „Organizovali jsme spousty přednášek a hlavně zájezdů. Jenže dnes to je všechno o penězích a volném čase. Navíc řada členů jsou lidé nad 70 let a máme občas i problémy obsadit služby do naší moštárny,“ dodává Vítovec s tím, že zahrádkáři se individuálně zapojují i do nejrůznějších výstav.