Na katastrálním území této středně velké vesnice má nahlášený trvalý pobyt asi 660 obyvatel. Chudenín se dále dělí na devět části, konkrétně to jsou: Fleky, Hadrava, Chudenín, Liščí, Skelná Huť, Suchý Kámen, Svatá Kateřina, Uhliště a Hvězda.

V obci mohou děti docházet do základní školy nižšího stupně a menší dětí mají k dispozici také školku. Dále je v obci knihovna, dva kostely a hřbitov. Obyvatelé mohou využívat v některých částech plynofikace, kanalizace i veřejného vodovodu.

Chudenín leží v průměrné výšce 478 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 45 km².

„V poslední době se nám podařila celá řada významných investičních akcí. Investovali jsme do oprav křížků, kapliček a památníků, které máme v našich obcích a okolí. Tyto opravy stály odhadem jeden milion korun. V opravách bychom chtěli pokračovat tím, že obnovíme křížovou cestu ve Skelné Huti, kde odhadujeme náklady na půl milionu korun. Tuto akci chceme financovat z Dispozičního fondu přeshraniční spolupráce,“ informuje starosta obce Petr Zahrádka.

„V roce 2008 byl realizován projekt výměny oken a zateplení budovy základní školy Chudenín. Ten byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním Fondem životního prostředí ČR v rámci operačního programu životní prostředí. Zateplily se obvodové stěny, vyměnila se okna a dveře a došlo i na zateplení stropu. Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 662 991 korun, z toho je příspěvek z Operačního programu Životní prostředí 1,4 milionu korun a SFŽP 83 150 korun. Obec Chudenín se podílela částkou 166 299 korun. V roce 2010 byl realizován projekt vytápění základní školy. Předmětem podpory byla instalace tepelného čerpadla pro vytápění v objektu školy. I tento projekt byl spolufinancován EU – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zde byly celkové uznatelné náklady 898 259 korun. Také zde se podílela obec Chudenín 10 %, a to částkou 89 826 korun,“ pokračuje starosta.

Zateplena v loňském roce byla i budova mateřské školy. Vyměněna byla i okna. Celkově za 1 100 000 korun. Obec požádala o prostředky z projektu Zelená úsporám, ale dosud nebyla podepsána smlouva.

Investičních plánů má Chudenín mnoho i pro další období. „Jednou z největších akcí by měl být průtah obcí Chudenín, kdy by měla být opravena silnice II/190 Nýrsko – Všeruby. Je připravena projektová dokumentace a potřebujeme jen stavební povolení. Jde ale o akci správy a údržby silnic a Plzeňského kraje. Naše obec se bude na projektu spoluúčastnit tím, že v naší režii bude výstavba chodníků a veřejného osvětlení. O průtah obcí žádáme již řadu let. Vše by mělo být realizováno v období let 2011 až 2013. Celkový rozpočet této akce je zhruba dvacet milionů korun a naše obec se bude podílet jednou třetinou všech nákladů. Kdy se s rekonstrukcí průtahu začne záleží na Plzeňském kraji,“ doplnil informace starosta.