Odborná porota ocenila knihu Sv. Wolfgang. Patron rodu Černínů a utváření posvátné krajiny v Chudenicích v červnu prvním místem v kategorii Knihy o výtvarném umění. Výtvarná komise odborné poroty soutěže, kterou každoročně pořádají Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví / Muzeum literatury, ocenila řemeslnou bezchybnost její úpravy.

„Chudenické nakladatelství Netoliko se věnuje především vědecké popularizaci regionální historie a lidovému umění, nezapomíná ani na témata blízká k přírodě. V roce 2018 připravilo k vydání první český překlad francouzského vydání knihy Abbé Émile Warré, Včelaření pro každého. V současné době je v nakladatelství dokončována příprava monografie o dodnes nedoceněném lidovém umělci, řezbáři Karlu Baxovi z Býšova u Chudenic, narozeném roku 1888,“ uvedl chudenický zastupitel Lukáš Kubec, kterého první místo v soutěži velmi potěšilo.

Vydání knihy je rovněž spojeno s významným výročím, které připadá na letošní rok, a to 1100 let od narození sv. Wolfganga. Na této knize se autorsky podíleli osobnosti jako Jan Royt, Robert Šimůnek, Markéta Šantrůčková a Josef Kubec. „Umírněná, řemeslně bezchybná úprava zbytečnou ambicí nepřekřikuje obrazový doprovod a nestrhává pozornost na velkolepost grafického řešení na úkor obsahu. Oceňuji citlivou práci s prázdným prostorem, stránky působí kultivovaně a vyváženě. Kniha je řešena přehledně, čtenář se díky dvěma barvám sazby snadno orientuje v různých typech sdělení. Popisky k obrazovému materiálu sázené na osu dobře komunikují s osovou kompozicí zobrazované barokní architektury. Kniha svou pokorou k tématu působí v záplavě často příliš opulentních řešení prodávajících především osobnost designéra až terapeuticky příjemně,“ zhodnotil knihu člen výtvarné komise Petr Štěpán.

Nakladatelství společně s městysem Chudenice zároveň připravilo crowdfundingovou sbírku na portálu Donio.cz pro vybudování stálé expozice sv. Wolfganga na rozhledně Bolfánek. Přispět a podpořit tento projekt lze prostřednictvím několika benefitů, jejichž je oceněná kniha součástí. Tuto knihu si tak lze za zvýhodněnou cenu na Doniu zakoupit a pomoci tak vzniku nové expozice.