Bolfánek

Na vrchu Žďár celému kraji vévodí rozhledna Bolfánek. Je to věž bývalého poutního kostela upravená na rozhlednu. Je vysoká 45 metrů. Původně měla cibulovitou báň, jako mívají venkovské kostelíky. Nynější podobu, kterou podle vzoru klatovské Černé věže ztvárnil tesařský mistr Kubát z Pušperka, má z roku 1845.

Kostel sv. Jana Křtitele

Nejstarší a nejcennější památkou Chudenic je kostel sv. Jana Křtitele založený kolem roku 1200 Drslavem Černínem. Již v roce 1365 se připomíná jako farní. Mezi vesnickými faráři zvláštní zmínky zasluhuje Přibík Pulkava z Radenína, známý kronikář Karla IV., který se zde připomíná v roce 1378. Zakladatelem kostela jmenují rodinné tradice Drslava, bratra Černína a Břetislava z Chudenic.

Zachované zdivo kostela pochází z druhé poloviny 14. století. Do tohoto období náleží i zbytky nástěnných maleb v triumfálním oblouku. Chrám byl často opravován, čímž pozbyl původních oken a spolu s nimi vzaly za své i nástěnné malby. Ze staré zavírací archy se zachovaly tabulové obrazy, z nichž střed a obě křídla jsou nyní přední ozdobou hlavního oltáře. Za autora tohoto díla z roku 1505 lze považovat neznámého malíře, nazývaného Mistr chudenického oltáře. Opravy maleb na lipovém dřevě dělal v roce 1973 restaurátor Slánský z Prahy.

Chudenický pivovar

V sousedství černínského zámku byl jeden z nejstarších pivovarů v Čechách. První dochovaná zmínka o něm je v tzv. dílčí ceduli z roku 1564. V roce 1717 byl důkladně přestavěn. V roce 1943 se objevil mezi aktualitami jako rarita na plátnech kin, kde, jak hlásaly nápisy, „děje se veškerej provoz ručně.“ Byly tu předvedeny zajímavé ukázky různých prací pivovarského oboru, které řídil sládek Sváta. Film tehdy natočilo Technické muzeum v Praze.

Americká zahrada

Státem chráněná Americká zahrada o výměře 1,89 ha byla založena majitelem panství Evženem Černínem v r. 1842. Toto pojmenování dostala, protože pro převážnou většinu zde vysázených druhů a odrůd stromů a keřů je původní vlastí Amerika. Jsou tu ovšem i dřeviny z Evropy a Asie, takže návštěvu této zahrady možno nazvat procházkou třemi světadíly. V arboretu bylo zjištěno 571 jedinců z 204 druhů a odrůd (z toho 32 jehličnatých a 172 listnatých), z nichž douglaska lisolistá a dřín květnatý jsou evropskými unikáty. (Zdroj: Chudenice očima J. Burdy).