Na hrubé a ostré kamínky, kterými se v zimě sypaly silnice, si stěžovaly desítky lidí, kterým kamínky prorážely pneumatiky, dělaly důlky do laku či rozbíjely čelní skla, a to opakovaně. Volali tak po změně posypu. „V Národním parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava je dle zákona o ochraně životního prostředí v oblasti národních parků zákaz používání chemických rozmrazovacích materiálů. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje žádala CHKO a NP Šumava o schválení změny posypu komunikací při zimní údržbě a z rozhodnutí obou správ bylo stanoveno pouze několik výjimek ze zákona,“ uvedl generální ředitel SÚS PK Pavel Panuška.

SOUČASNÉ VÝJIMKY

Výjimky jsou stanoveny pro tyto úseky: přechod Alžbětín – křižovatka Gerlova Huť, průtah obcí Javorná, křižovatka Gerlova Huť – Javorná, Dolejší Těšov – Hořejší Těšov, Železná Ruda – Špičácké sedlo, Hartmanice sídlo – hranice národního parku u Dobré Vody, Radešov – Rejštejn, Hartmanice – Štěpanice, Patraska – Divišovice, Viteň – Horní Němčice, Dobrá Voda – penzion Rovina. Na ostatních úsecích komunikací v CHKO a NP Šumava je SÚS povinna používat zdrsňovací posypové materiály, jejichž vlastnosti jsou specifikovány zákonem. „Dle této vyhlášky musí být přiměřená zrnitost materiálu v rozmezí 0,5 – 8 mm a zrna mají být ostrohranná. Je nám známo, že v Německu se může používat chemický posyp komunikací v Národním parku Bavorský les, ale současná platná legislativa tento postup SÚS PK na české straně Šumavy neumožňuje. Znovu požádáme zástupce obou správ o stanovisko k možnému rozšíření úseků s režimem výjimky na území Šumavy,“ sdělil Panuška.

NOVELA

Určité změny nastanou i kvůli nové novele zákona o ochraně přírody, která začala platit dnes.
„Podle ní je na území národních parků mimo zastavěná území obcí a zastavitelné plochy obcí zakázáno provádět chemický posyp cest s výjimkou údržby silnic I. třídy. Tedy v obcích se bude moci solit bez nutnosti výjimky a stejně tak na silnicích I. tříd. V případě Šumavy jde pouze o část silnice I/4 na Strážný. Silnice I/27 na Železnou Rudu neprochází územím národního parku, ale chráněné krajinné oblasti, kde změna nenastala. Tedy na celém území CHKO je zakázáno provádět chemický posyp cest, což stále platí a nebylo novelou změněno a je nutná výjimka,“ sdělil mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák a dodal: „Pokud bude chtít správce komunikace stávající výjimky rozšířit, musí si požádat o novou výjimku. My žádost ve správním řízení vyhodnotíme.“