V první řadě jde o podání žádosti na ministerstvo pro místní rozvoj na úpravu prostranství u koupaliště v Kolinci a zpevnění plochy. Protože koupaliště je vyhledávaným místem pro odpočinek a kapacita parkoviště již nestačí, tak by tam mohlo vzniknout zhruba dvacet nových parkovacích míst.

Dalším plánem je příprava rekonstrukce kuchyně a výměna kotle v místní základní škole a příprava na novou atletickou dráhu, kde by se stávající škvárový povrch měl změnit na umělý povrch. Na rekonstrukci bude obec žádat o dotace, ale výměnu kotle bude hradit ze svého rozpočtu. V tomto případě se již dokončují projektové dokumentace. Nezapomíná se ani na okolní obce.

Připravuje se rekonstrukce komunikace z Jindřichovic do Mlázov, která je poslední, kde se ještě oprava nedělala. V Mlázovech se také plánuje celková rekonstrukce návsi, čímž by se mělo plynule navazovat na cestu k místnímu zámku.

Z dotačního programu Místní akční skupiny Pošumaví na podporu rozvoje venkova by se podle plánu měla uskutečnit rekonstrukce stávajících a dojít k vybudování nových lesních cest na "Holém vrchu". Tím dojde k jejich lepšímu zpřístupnění. "Co se týká všech těchto investic, jsou to zatím jen naše plány. Vše se nemusí povést, záleží hlavně na tom, jaké dotace nám budou přiděleny a schváleny," řekl starosta Kolince Pavel Princ.

Lucie Kohoutová

Ilustrační foto
Za nucení čerpadlářky k sexu dostal podmínku