„Chceme se trošku před rodáky vytáhnout, a tak jsme začali s opravou hasičské zbrojnice, kde chceme upravit například společenskou místnost i garáže. Společenská místnost je totiž hojně využívána pro pořádání všech kulturních a společenských akcí v obci. Na tuto investiční akci využijeme dotace od Plzeňského kraje ve výši 150 tisíc korun,“ říká místostarosta obce Břežany Pavel Benedikt.

V Břežanech chtějí postavit i dětské hřiště. „Na tuto stavbu žádáme Plzeňský kraj o dotaci ve výši 100 tisíc korun. Dětské hřiště nám prostě v Břežanech chybí,“ pokračuje místostarosta. Břežanští se pouštějí i do úprav veřejného prostranství v obci, která je vesnickou památkovou zónou. „Rodáky chceme překvapit bohatým kulturním programem, na kterém už začínáme postupně pracovat, ale i publikací o historii a současnosti obce,“ dodal Benedikt.