Opravovat budou také vodovod z roku 1937 a chystají se na drobné opravy silnic.

Po povodni tři akce

„Podávali jsme tři žádosti na ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci s rozpočtem do dvou milionů na každý z projektů. Jedna akce zahrnuje část kanalizačního řadu ve Vrhavči, druhá opravu komunikací v Malé Vísce, Neznašovech, Vrhavči i Radinovech. Tyto komunikace byly po povodních v nejhorším stavu. Také jsme žádali o finanční příspěvek na opravu a dokončení cyklostezky číslo 38 – části Radinovy,“ uvedl vrhavečský starosta Zdeněk Toušek.

„Výsledek komise zatím neznáme, čekáme na kontrolu oprávněnosti našich požadavků, která se uskuteční v terénu. Po schválení žádostí, bychom se do akcí pustili,“ dodal Toušek.

Ve špatném stavu

Obec Vrhaveč bude také opravovat vodovod v Neznašovech. „Požádali jsme firmu o provedení projektu na rekonstrukci části vodovodu v Neznašovech, který je z roku 1937 a který je ve velmi špatném až havarijním stavu. Je to přibližně 400 metrů vodovodu. Rozpočet tohoto projektu je zhruba 2 miliony korun,“ informoval Toušek.

Vrhavečtí také chystají na letošní rok drobné opravy komunikací. „Rozpočet této akce je zavislý na financích obce, pravděpodobně bude 100 až 200 tisíc korun,“ uvedl Toušek.