Chyběli totiž lékaři. Vše se ale podařilo a chirurgie tam pokračuje v režimu akutní péče. Zdravotní péče je dle vedení zajištěna v takovém rozsahu, na jaký byli pacienti zvyklí. Část oddělení se bude specializovat na plánované operace menších výkonů.

V sušické nemocnici měli v plánu zavést jednodenní chirurgii kvůli nedostatku lékařů na oddělení. „Při takhle nastaveném fungování není personální zátěž tak veliká,“ vysvětloval tehdy ředitel sušické nemocnice Martin Straka. Problém byl prý také v tom, že v posledních letech klesl počet pacientů.

Právě kvůli plánovanému zavedení jednodenní chirurgie podali výpověď někteří lékaři. Jenže pak se zastupitelé proti jednodenní chirurgii postavili, a tak bylo nutné situaci rychle řešit, aby chirurgie v nemocnici nezanikla.

Nyní oddělení chirurgie pokračuje v režimu akutní lůžkové péče, pacienti mají zajištěnu zdravotní péči v plném rozsahu. Zastupujícím primářem oddělení zůstává do konce června tohoto roku lékař Jiří Šedivý. „Vedle toho se bude část oddělení specializovat a rozvíjet v závislosti na plánované operativě menších výkonů, které se odborně říká elektivní chirurgie. Jde o moderní chirurgický obor, co se výkonů týká, zahrnuje například operace žlučníku, křečových žil, operace kýly a hemoroidů. Šéfem tohoto oddělení je lékař Vojtěch Černý,“ uvedl mluvčí nemocnice Pavel Pechoušek.

Lékaři stále chybí

Vše ale není růžové, stále lékaři chybí. „Vzniklá situace je pro nás z důvodu personálního podstavu na chirurgickém oddělení velmi složitá a komplikovaná. Rádi bychom poděkovali všem lékařům a zdravotnímu personálu nemocnice za vstřícný přístup k řešení stávající situace. Vedení nemocnice intenzivně jedná o vhodném doplnění týmu lékařů i zdravotnického personálu. Jsme rádi, že můžeme pacientům zajistit péči v režimu, na který byli zvyklí. Pevně věříme, že i přes vzniklou situaci si k nám pacienti cestu najdou a budeme pro ně první volbou při akutním zdravotním problému,“ řekl Pechoušek.

Vedení nemocnice aktuálně hledá dlouhodobé řešení, které by pevně stabilizovalo oddělení chirurgie a vyhovovalo pacientům i zaměstnancům nemocnice.