V chirurgické ambulanci sušické nemocnice bude od dubna k dispozici lékař a zdravotní sestra 24 hodin 7 dní v týdnu. „Lékaři pracující na chirurgické ambulanci budou poskytovat 24 hodinovou ambulantní péči pacientům s drobnými akutními chirurgickými onemocněními, jako jsou například poranění měkkých tkání, kostí, dále bolestí břicha a dalších stavů vyžadující vyšetření a ošetření chirurgem. I nadále budeme provádět převazy a ošetřovat různé kožní defekty, pečovat o pacienty se syndromem diabetické nohy. Součástí ambulance je malý zákrokový sál, kde se provádí chirurgické ošetření drobných poranění, jako je například odstranění drobných kožních defektů,“ vysvětlil lékařský ředitel Nemocnice Sušice Ondřej Beneš.

V rámci běžného provozu chirurgické ambulance budou lékaři zajišťovat kontroly po operacích či po předchozím ošetření, převazy ran, odstranění stehů a další neakutní výkony a vyšetření. Příspěvek na osobní náklady, které budou nad rámec stávajícího stavu provozu chirurgické ambulance, čili od 15.30 do 7 hodin, přislíbilo pokrýt město Sušice, které o financování jednalo také s Plzeňským krajem.

„Vše budou náklady, které budou transparentně vedeny, evidovány a budou to pouze náklady na zdravotnický personál, lékaře a sestry. Do konce letošního roku by dotace od města měla být cca 5,6 milionu korun. Jednali jsme s panem hejtmanem Plzeňského kraje, se kterým jsme došli ke shodě, že by příspěvek zaplatil kraj. Nejprve to ale musí být projednáno radou a krajským zastupitelstvem,“ řekl starosta Sušice Petr Mottl a dodal: „Jsem rád, že se podařilo tento dílčí problém vyřešit. Nyní je na řadě ještě provoz lůžkové části.“ Pro obyvatele Sušice a přilehlého okolí bude v sušické nemocnici i nadále fungovat lékařská pohotovostní služba (LPS), tzv. „pohotovost“, ve stejném rozsahu jako byli všichni zvyklí.

Pohotovost je v provozu 24 hodin 7 dní v týdnu, a to pro dětské i pro dospělé pacienty. Lékaři sloužící LPS zajišťují primární ošetření nezávažných změn zdravotního stavu pacienta. Nepřetržitě bude i nadále v provozu komplement podpůrných služeb, jako je rentgen nebo laboratorní vyšetření.

(pp, dl)